ที่สุดแห่งความฮือฮา !!! ประชาชน และชาวเขาจากทั่วประเทศ ร่วมบุญ...ต้นเงินกฐินสูงเท่าตึก ๓ ชั้น !!! เด่นสง่าบนเรือสุพรรณหงส์ !!!

ที่สุดแห่งความฮือฮา !!! ประชาชน และชาวเขาจากทั่วประเทศ ร่วมบุญ...ต้นเงินกฐินสูงเท่าตึก ๓ ชั้น !!! เด่นสง่าบนเรือสุพรรณหงส์ !!!

Publish 2017-11-01 15:37:04

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ที่ผ่านมา ประชาชนและชาวเขาจากทั่วประเทศ ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยนำธนบัตรฉบับละ ๒๐ บาท นำมาทำเป็นต้นเงิน บรรทุกไว้บนเรือสุพรรณหงส์ ความยาวกว่า ๓๐ เมตร มีต้นเงินทั้งหมดกว่า ๒๐ ต้น ความสูงกว่า ๑๕ เมตร หรือ สูงเท่าตึก ๓ ชั้น ยอดเงินแต่ละต้น ๑–๓ แสนบาท และที่เจ้าภาพไม่ระบุจำนวนเงินอีก ๕ ต้น คาดว่าต้นละ ๑ ล้านบาท รวมยอดเงินทั้งหมดน่าจะเกิน ๑๐ ล้านบาทสำหรับต้นเงินทอดกฐินในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นต้นเงินที่สูงและสวยงามที่สุดในประเทศ ที่ลูกศิษย์ลูกหา ของครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน นำมาทำบุญถวาย และยังมีต้นกฐินที่ชนเผ่าที่เหลื่อมใสศรัทธา ครูบาเจ้าเทือง นำมาถวายอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปสร้างศาสนสถานภายในวัด ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน ๑๐ วัด ที่สวยงามที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ศรัทธาประชาชน ที่มาทำบุญต่างพากันมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาและสืบทอดพระพุทธศาสนา


วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีความสวยงาม แต่ละวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันมากราบขอพรและชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่ง ส่วนใหญ่จะมาถ่ายภาพความงดงามของพระวิหาร “ต๋ามหน้าบุญ” หอพระไตร วิหารพระเจ้าทันใจ และ เจดีย์ประจำปีเกิด ๑๒ นักษัตร

อ้างอิงข้อมูลจาก - www.MSN.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง

ติดตามข่าวอื่นๆ