บาปกรรม ชาติภพมีจริง! หลวงปู่ชอบ ยืนยันไว้ว่าเพราะกรรมที่ปล่อยลูกแมวอดข้าว ชาตินี้เลยต้องชดใช้ด้วยการหลงป่าอดข้าวเช่นกัน

บาปกรรม ชาติภพมีจริง! หลวงปู่ชอบ ยืนยันไว้ว่าเพราะกรรมที่ปล่อยลูกแมวอดข้าว ชาตินี้เลยต้องชดใช้ด้วยการหลงป่าอดข้าวเช่นกัน

Publish 2017-11-20 18:02:02 
ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เคยเทศน์สอนเรื่อง กรรมเก่าในชาติภพที่ผ่านมาได้สนองในชาติปัจจุบันให้ลูกศิษย์ฟังว่า
มีชาติหนึ่งเราเอาลูกแมวไปปล่อยป่า เพราะรังเกียจมันลูกแมวตัวนี้อดข้าวปลาอาหารอยู่ในป่าหลายวัน จึงมีคนใจดี มาพบเอาไปเลี้ยง
 
กรรมนี้จึงมาสนองเราในชาติปัจจุบันเป็นเหตุให้
ตัวเองหลงป่าอดอาหาร ขนาดเชี่ยวชาญชำนาญป่าอย่างเรา ยังหลงทางเพราะกรรมของตน
ให้จำไว้ บุญบาปแม้เพียงเล็กน้อย ประมาทไม่ได้ 
กรรมเมื่อตามมาถึงแล้วมันแสดงผลทันที 
ช้าหรือเร็วทุกคนต้องได้รับผล ของกรรมนั้นไม่มีใครปัดเคราะห์สะเดาะกรรมให้กันได้
 
คนเราถ้าเห็นกรรมเก่า..ของตนเองเหมือนดูหนังดูละคร มันจะบ่กล้าทำบาปใหม่ ให้เผาผลาญใจของตนเองดอก เพราะพ่อแม่กิเลสปิดจิตบังใจเอาไว้
พวกลูกกำพร้าธรรม มันถึงบ่ฮู้ความจริงของ
บาปบุญคุณโทษ
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ที่มา FB : เพจธรรมชาติ ตามรอยพระอริยะติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน