อ่อนกันไว้ก่อนดีกว่า!! พระจริยวัตรของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่ทำให้ สมเด็จย่า ทรงทรุดพระองค์ลงประทับกับพื้นและหมอบกราบทันที !!

อ่อนกันไว้ก่อนดีกว่า!! พระจริยวัตรของ "สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี" ที่ทำให้ "สมเด็จย่า" ทรงทรุดพระองค์ลงประทับกับพื้นและหมอบกราบทันที !!

Publish 2017-12-20 12:12:45

           เนื่องในวันที่ ๒๐ ธันวาคม เป็นคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ หลายคนทราบดีว่าพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม นุ่มนวล มีพระพักตร์แจ่มใส และแย้มพระสรวลอยู่เสมอ แลดูเอิบอิ่มเต็มไปด้วยพระกรุณา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ เมื่อครั้งเสด็จนิวัติประเทศไทย พระองค์ทรงได้เสด็จไปประทับ ณ วังสระปทุม เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีไปอยู่ร่วมกับพระองค์
           มีเรื่องเล่าครั้งหนึ่ง  ม.จ. ไกรสิงห์ วุฒิชัย ทรงเล่าว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาแต่งตั้ง "สมเด็จย่า" ให้ขึ้นเป็น "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ก็เผอิญมีงานหลวง ที่ทั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๙ จะเสด็จฯ แต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จถึงก่อน

          เมื่อเสด็จตรงไปที่ประทับ ก็ทอดพระเนตรเห็นเก้าอี้ประทับ ๒ ที่เหมือนๆกัน แต่ทว่า ที่ประทับที่หนึ่งขยับตัวเยื้องมาอยู่ข้างหลัง ไม่เท่าเทียมกัน สมเด็จฯจึงตรัสแก่ท่านชายในภายหลังว่า ด้วยเพราะบ้านเราไม่เคยมียศตำแหน่ง "ศรีนครินทรา" มาก่อน พระองค์จึงตัดสินพระทัยไม่ถูก ไม่ทรงทราบว่าจะประทับที่ใดดี ด้วยความ "อ่อนกันไว้ก่อนดีกว่า" ในความงดงามของการเป็นคนไทย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จึงทรงประทับลง ณ เก้าอี้ที่ตั้งถัดเยื้องมาข้างหลัง

 

          สักพักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาถึง ก็ทรงตกพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงประทับ ณ พระที่นั่งที่ตั้งเยื้องอยู่ข้างหลัง และด้วยความตกใจของคนทั้งงานเมื่อ "สมเด็จย่า" ทรงทรุดองค์ลงประทับกับพื้นทันใด แล้วทรงหมอบกราบสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมตรัสว่า

"หากสมเด็จฯไม่ทรงประทับที่เก้าอี้ตัวหน้า หม่อมฉันก็จะนั่งอยู่กับพื้นนี่แหละ จนกว่าจะเสร็จงาน"

           สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ทรงตกพระทัยเช่นกันที่สมเด็จย่าทรงประทับหมอบลงกับพื้น ท่านจึงตรัสกับนางสนองพระโอษฐ์สั่งให้เจ้าหน้าที่มาเลื่อนเก้าอี้ทั้ง ๒ ที่ประทับให้มาตั้งเคียงเสมอกัน แต่สมเด็จย่าก็ยังไม่ทรงยอมอยู่ดี ตรัสขอให้อย่างน้อยที่ประทับของท่านเองนั้น ต้องเยื้องมาอยู่ที่ด้านหลัง หรือ "อ่อนกันไว้ก่อนดีกว่า" เช่นกัน

 


          นับได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และสมเด็จย่า พระองค์ทั้งสองทรงมีพระจริยวัตรที่ทรงนอบน้อมถ่อมตนเสมอ แม้ว่าพระองค์ทั้งสองจะทรงมีพระอิสริยยศที่สูงส่ง แต่ก็ทรงมีพระจริยวัตรที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ และถึงแม้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีจะทรงมีพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมแต่เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ต้องตัดสินพระราชหฤทัยในเรื่องที่สำคัญก็ทรงเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมาก
 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ