ย้อนรอยมหาสงครามเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม

ย้อนรอยมหาสงครามเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม

Publish 2017-12-27 21:30:06

ย้อนรอยสงครามมหาเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม

 

ธนบัตรไทยที่พิมพ์จากญี่ปุ่น

            ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลไทยสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัส เดอลารู จำกัด ประเทศอังกฤษ แต่เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยาตราเข้าประเทศไทยแล้ว รัฐบาลไทยก็ต้องจัดหาผู้พิมพ์ธนบัตรใหม่ โดยขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดหาให้ ซึ่งได้บริษัทมิตซุย บุซซันไกธา ไปติดต่อกับโรงพิมพ์ธนบัตรกระทรวงคลังญี่ปุ่นอีกต่อหนึ่ง ธนบัตรรุ่นนี้มี ๗ ราคา คือ ๕๐ สตางค์, ๑, ๕, ๑๐, ๒๐, ๑๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕

 

ภาพที่ ๔ ธนบัตรราคา ๕๐ สตางค์ พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น

 

ภาพที่ ๕ ธนบัตรราคา ๑ บาท พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น

 

มีข้อน่าสังเกตว่าธนบัตรไทยชุดนี้มีความแตกต่างจากธนบัตรที่ใช้ในมลายู และพม่าหลายประการ กล่าวคือ

            ๑. เป็นธนบัตรของรัฐบาลไทย มิใช่ของรัฐบาลญี่ปุ่น

            ๒. มีขนาด รูปร่างและลักษณะตามแบบธนบัตรไทย ตั้งแต่ก่อนสงคราม (มิได้ไปร่วมวงไพบูลย์เป็นธนบัตรที่มีขนาดและรูปแบบคล้ายกับมลายู และพม่า)

            ๓. นอกจากบนธนบัตรทุกใบจะมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๘ แล้ว ยังปรากฏภาพสถานที่สำคัญๆ (วัดและวัง) แตกต่างกันไปตามราคาด้วย

            ๔. ใช้ภาษาไทยบนธนบัตร
ภาพที่ ๖ ธนบัตรราคา ๑๐ บาท พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๘๕

 

 


ภาพที่ ๗  ธนบัตรราคา ๒๐ บาท พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๘๕

(อ่านต่อ....ตอนที่ ๒)

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://www.tnews.co.th/contents/392837

http://www.tnews.co.th/contents/395546

http://www.tnews.co.th/contents/395589

http://www.tnews.co.th/contents/395604

http://www.tnews.co.th/contents/395610

http://www.tnews.co.th/contents/395623

http://www.tnews.co.th/contents/393696

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วาทิต ชาติกุล