ย้อนรอยมหาสงครามเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม ๒

ย้อนรอยมหาสงครามเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม ๒

Publish 2017-12-28 11:25:01

ย้อนรอยสงครามมหาเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม ๒ : ธนบัตรในยุคสงครามที่พิมพ์ในไทย

 

            ในขณะที่รัฐบาลสั่งพิมพ์ธนบัตรจากญี่ปุ่นนั้น ความต้องการใช้ธนบัตรในประเทศสูงมากขึ้น โดยเฉพาะกองทัพญี่ปุ่นมีความต้องการใช้ในการซื้อยุทธปัจจัย รัฐบาลไทยจึงดำเนินการพิมพ์เองภายในประเทศโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ ส่วนรูปแบบนั้นใช้แบบเดิมที่เคยพิมพ์ของบริษัทโทมัส เดอลารู จำกัด ประเทศอังกฤษ สำหรับสีนั้นพยายามให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเท่าที่ทำได้ (เว้นราคา ๑๐๐ บาท ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นใหม่)

 

ภาพที่ ๘ ธนบัตรราคา ๑๐ บาท พิมพ์ในประเทศไทย (โดยกรมแผนที่ทหารบก)

 

 

ภาพที่ ๙ ธนบัตรราคา ๒๐ บาท พิมพ์ในประเทศไทย โปรดสังเกตอักขรวิธีในธนบัตร จะเห็นว่าใช้อักขรวิธีตามแบบรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

              ธนบัตรรุ่นนี้มี ๔ ราคา คือ ๑, ๑๐, ๒๐ และ ๑๐๐ บาท ประกาศใช้เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๕ ฉบับที่พิมพ์จากกรมแผนที่ทหารบกจะมีคำว่า “กรมแผนที่” อยู่ที่กลางกรอบด้านล่างข้างหน้า แต่ถ้าพิมพ์จากกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ ก็จะไม่ปรากฏชื่อโรงพิมพ์ไว้

            อนึ่งชนิดราคา ๑๐๐ บาท มีตราของธนาคารแห่งประเทศไทย (สีแดง) ประทับบนด้านหลังให้ทาบกับต้นขั้วด้วย เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ภาพที่ ๑๐ ธนบัตรราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ในประเทศไทย (โดยกรมแผนที่ทหารบก) ภายในวงกลมด้านขวามีตราธนาคารแห่งประเทศไทยปรากฏอยู่ด้วย

 

ภาพที่ ๑๑ ธนบัตรราคา ๑๐๐ บาท (ด้านหลัง)   

             ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ ธนบัตรจากญี่ปุ่นมีปัญหาการขนส่งขลุกขลัก และธนบัตรที่กรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือพิมพ์ไม่ทันใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงใช้วิธีจ้างโรงพิมพ์เอกชนพิมพ์ ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ธนบัตรรุ่นนี้มี ๔ ราคา คือ ๑, ๕, ๑๐, ๕๐ บาท ลวดลายเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ และตรงกลางขอบล่างด้านหน้ามีข้อความว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ปรากฏอยู่  (ดูภาพ ๑๒ และ ๑๓)

             ธนบัตรที่จัดพิมพ์ในประเทศไทยช่วงสงคราม นอกจากมีคุณภาพด้านสีและลวดลายค่อนข้างต่ำแล้ว เนื้อกระดาษก็เป็นอย่างเลวเพราะหากระดาษยาก พานรัฐธรรมนูญแทนที่จะเป็นลายน้ำ ก็พิมพ์รูปลงไปในวงกลมสีขาวเลย


ภาพที่ ๑๒ ธนบัตรราคา ๑ บาท พิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนภายในประเทศ

 

ภาพที่ ๑๓ ธนบัตรราคา ๑ บาท พิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนภายในประเทศ ผิดเพี้ยนทั้งสีและขนาด ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘

 

 

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://www.tnews.co.th/contents/392837

http://www.tnews.co.th/contents/395546

http://www.tnews.co.th/contents/395589

http://www.tnews.co.th/contents/395604

http://www.tnews.co.th/contents/395610

http://www.tnews.co.th/contents/395623

http://www.tnews.co.th/contents/393696ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วาทิต ชาติกุล