ย้อนรอยมหาสงครามเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม ๔

ย้อนรอยมหาสงครามเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม ๔

Publish 2017-12-28 12:50:47

ย้อนรอยสงครามมหาเอเชียบูรพา ธนบัตรในยุคสงคราม ๔

ธนบัตรหม้อขายก๋วยเตี๋ยว

 

                ธนบัตรนี้ไม่เป็นที่รู้กันมากเท่า สตางค์กล้วย และ เล้งท่าฉาง  แต่เพื่อให้เรื่องธนบัตรไทยกับสงครามไทยครั้งที่สองครบถ้วน จึงขอกล่าวไว้ให้ที่นี้ด้วย

                ในช่วงต้นสงครามนั้น ไทยได้รับคืนรัฐมลายูตอนเหนือคือ (ปะลิส กลันตัน ตรังกานู และไทรบุรี) โดยญี่ปุ่นยึดจากอังกฤษมา จึงเตรียมธนบัตรไปใช้ในราคาหนึ่งดอลล่าร์ ซึ่งมีภาษาไทย จีน และมลายู ใช้กระดาษขนาด ๑๖ ฉบับต่อแผ่น และตัดออกเป็นรายฉบับ แต่มิได้นำออกใช้ตามที่คาดหมายไว้ พอดีธนบัตรขาดแคลน จึงมาแก้ราคาเป็น ๕๐ บาท

ภาพที่ ๑๘ ธนบัตรหม้อขายก๋วยเตี๋ยว

 

              ในการพิมพ์แก้นั้นได้เอาธนบัตร ๑๖ ฉบับ มาปะบนกระดาษขนาดเท่าเดิมก่อนแล้วจึงพิมพ์ จากนั้นก็แช่น้ำในหม้อขายก๋วยเตี๋ยว ให้หลุดแยกจากฉบับเดิม

                 แล้วเอาไปตากแห้งก่อนนำออกใช้ ธนบัตรชุดนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘

ภาพที่ ๑๙ ธนบัตรหม้อขายก๋วยเตี๋ยว (ข้างหลัง)

 

               สำหรับธนบัตรแบบบุกนั้น เป็นธนบัตรที่ทางการทหารอังกฤษจัดพิมพ์ไว้เตรียมใช้เมื่อตีไทยจากญี่ปุ่นได้ แต่สงครามสงบเสียก่อน ประกอบด้วยไทยขาดแคลนธนบัตร อังกฤษจึงยกให้ไทยมาพิมพ์ดัดแปลงใช้  มีราคาเดียว (คือ ๑ บาท) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙

               

               นอกจากนี้ในปลายสงคราม รัฐบาลอังกฤษยังได้สั่งบริษัทโทมัสเดอลารู จำกัด พิมพ์ธนบัตรแบบที่เคยพิมพ์ในไทยก่อนสงคราม ราคา ๑, ๕ และ ๑๐ บาท โดยใช้เลขหมวดหมู่ซ้ำกับที่เคยออกแล้ว เพื่อกองทัพพันธมิตรใช้ รวมมูลค่า ๔๑๒, ๗๐๕ บาทอีกด้วย

               

                 เท่าที่เก็บมาเล่านี้คงพอจะนึกภาพเมื่อ ๗๐ กว่าปีที่แล้วได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะความวุ่นวายของธนบัตรไทยและธนบัตรที่ถูกเอามาใช้ในไทย

 

เอกสารอ้างอิง : ชาลส์ สจ๊วต ธนบัตรไทย โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์ ๒๕๒๘.

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://www.tnews.co.th/contents/392837

http://www.tnews.co.th/contents/395546

http://www.tnews.co.th/contents/395589

http://www.tnews.co.th/contents/395604

http://www.tnews.co.th/contents/395610

http://www.tnews.co.th/contents/395623

http://www.tnews.co.th/contents/393696