The Odyssey ระหว่างทางกลับบ้าน II

The Odyssey ระหว่างทางกลับบ้าน II

Publish 2018-01-01 19:42:05


           นักออกแบบ และนักเขียนตกอับ ที่ต้องมาพักแรมในโรงพยาบาลต่างถิ่นอย่างผม ก็พอจะรู้ว่า “บ้าน” บางทีมันมีความหมายมกกว่า ๑ ในปัจจัย ๔
    
           “บ้าน” บางทีมันอาจมีนัยยะของความสงบเย็นภายในจิตใจ หรือความรู้สึกทางจิตวิญญาณอันเงียบสงบแฝงเร้นอยู่ 
    
           ผมจึงเข้าใจเอาเองว่าถ้าเราแต่ละคน พยายามหาทางสลัดความรุ่นร้อนในใจ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสงบเย็นบางประการ นั่นก็อาจจะเรียกได้ว่า  “ระหว่างทางกลับบ้าน”
    

บทกวีโอดิสซี ที่บรรยายถึงการสู้รบจนได้รับชัยชนะ และอีกด้านหนึ่งของการแสวงหาทางกลับบ้านของโอดิสซีอุส

           พวกเราก็อาจไม่ต่างจากเรื่องราวของของ โอดิสซี ที่บรรยายถึง “โอดิสซีอุส” ผู้โรยล้าจากการกรำศึก และมุ่งหวังที่จะคืนสู่ความสงบของบ้าน ณ อีกฟากโพ้นทะเล..........

 ความยากลำบากในการเดินทางกลับบ้านของ โอดิสซีอุส แม่ทัพนักรบที่กรำศึกมาช้านาน จนกรีกได้รับชัยชนะ
 

           หรือ “โมเสส” ผู้ปลดแอกความทุกข์ทรมานของหมู่ทาสชาวยิว ออกร่อนเร่ แสวงหาดินแดนแห่งพันธะสัญญาแลแสวงหาศานติ 
           หรือ “เจ้าชายสิทธัตถะ” ซึ่งหลีกเร้นความวุ่นวายทางโลกมุ่งหาความสงบภายใน ซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครที่ไม่ปรารถนาที่จะกลับบ้าน ในความหมายนี้ 

           แต่ในทางตรงกันข้ามระหว่างทางกลับบ้านนั้น เรื่อง “ปรัมปรา” ได้บอกเล่าไว้ถึงภยันตรายต่างๆ นานาที่ผู้เดินทางต้องพบเผชิญ 

ภาพวาดจำลองการเดินทางกลับบ้านอันยากลำบากของ โอดิสซีอุส หลังจากชนะศึก
 

          อย่าง “โอดิสซีอุส” และเหล่าลูกเรือทั้งหลายต้องเผชิญหน้ากับ “นางไซเรน” “ยักษ์ตาเดียว” หรือ “ภูตสมุทรซิลา” รวมถึง “วังน้ำวนมรณะ” อีกทั้งยังมีเทพ “จูปิเตอร์” ออกมาคอยกลั่นแกล้งให้หาทางกลับบ้านไม่เจอ ต้องระหกเหเร่ร่อนกลับไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

นางไซเรน ภูตรน้ำที่คอยกลั่นแกล้งนักเดินเรือด้วยเสียงแหลมแสบหู
 

การเผชิญหน้ากับยักษ์ตาเดียวระหว่างการเดินทางกลับบ้านของ โอดิสซีอุส

การถูกกลั่นแกล้งจาก เทพจูปีเตอร์ ที่สร้างวังน้ำวนมรณะให้เรืออัปปาง

          พูดอีกอย่างก็คือ คนโบราณเขาสะท้อนเอาไว้ว่า “หนทางสู่ความสงบเย็นเป็นสุขนั้นหามีความสงบเย็นไม่...”
    

          อย่างโอดิสซีอุส กว่าจะกลับถึงบ้านก็แทบไม่เหลือคราบนักรบผู้กล้าอยู่เลย แถมกลับไปถึงก็ใช่ว่าจะพบเจอความสุขสงบ เพราะต้องไปหาทางต่อกรกับผู้ที่หวังจะมาแย่งเมียและบัลลังก์ของตนอีกต่างหาก
   

           แทนที่จะกลับถึงบ้านแล้วเป็น “สุข” กลับเป็น “ทุกข์”...
           “แต่อย่างไรเสีย คนเราก็อยากกลับบ้านอยู่ดี” ............................

 

 

อ่านต่อคอนที่ 3

 

 

สามารถอ่านบทอื่นๆ ได้ที่

http://www.tnews.co.th/contents/396708
http://www.tnews.co.th/contents/396717
http://www.tnews.co.th/contents/396800