หลวงปู่ชอบ!  รู้ว่าจะเป็นอัมพาตจนเดินดินไม่ได้ล่วงหน้า ด้วยภาวนาเห็นกระดูกด้านซ้ายอีกทั้งยังนิมิตเห็นคนมาทวงเอาชีวิต #บารมีญาณหยั่งรู้

หลวงปู่ชอบ!  รู้ว่าจะเป็นอัมพาตจนเดินดินไม่ได้ล่วงหน้า ด้วยภาวนาเห็นกระดูกด้านซ้ายอีกทั้งยังนิมิตเห็นคนมาทวงเอาชีวิต #บารมีญาณหยั่งรู้

Publish 2018-01-04 16:01:17"...หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้นิมิตเห็นคนร่างสูงใหญ่...มาถามเอาชีวิต..."
ปกติ หลวงปู่เป็นผู้ 'อยู่ป่าอยู่เขา' เป็นนิสัย สมกับที่ท่านถือตนเป็นศิษย์ท่านพระมหากัสสปะ ไม่ค่อยจะออกมาสู่ 'เมือง' และไม่ค่อยจะอยู่เป็นประจำที่ แม้แต่อยู่ตามป่าเขาแล้ว ท่านก็ยังวิเวกต่อไปจากป่านี้ ไปป่าโน้น จากเขาดอยนี้ ไปเขาดอยโน้น จากถ้ำนี้ ไปสู่ถ้ำโน้น ...มิได้อยู่ประจำเป็นที่ ท่านเคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังสมัยเมื่อท่านยังเดินได้เป็นปกติว่า...
"..ถ้าเราเดินไม่ไหวก็จะให้เพื่อนหามไป ถ้าไม่มีใครหามก็จะกลิ้งไป ถ้ากลิ้งไปไม่ไหวก็จะเอาคางเกาะไป.."
 
ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ท่านภาวนาเห็นกระดูกตัวเอง แตกละเอียดข้างหนึ่ง ทางด้านซ้าย ท่านยังไม่ทันพิจารณาแน่นอนว่า จะเป็นอย่างไร เย็นนั้นก็เริ่มมีอาการปวดอย่างมากตามตัว โดยเฉพาะทางแขนขาข้างซ้าย พระเณรไปช่วยนวด แต่ท่านก็เพียงรู้สึกสบายเวลานวด...หยุดเข้าก็กลับปวด ไม่ทุเลา ท่านเริ่มรู้สึกว่า ร่างกายทางซีกซ้ายชามากขึ้น แต่ท่านก็ยังฝืนเดิน วันหนึ่งกลับมาจากบิณฑบาต ท่านประคองตัวมาได้พอถึงวัด ก็ต้องล้มลง เพราะร่างกาย แขน ขา ทางซีกซ้ายนั้นชาหมดความรู้สึกไปหมด
ท่านเล่าว่า ท่านได้นิมิต เห็นคนร่างสูงใหญ่มาขวางประตูไว้ ถามท่านว่า "จะไปวันนี้ แน่หรือ" ท่านตอบว่า "เดี๋ยวก่อน โปรดสัตว์สักหน่อยเสียก่อน"
คณะศิษย์พาท่านไปรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ รวมทั้งได้มีผู้เสนอการรักษาทั้งแบบปัจจุบันและแผนโบราณ การทำกายภาพบำบัด และนวดเส้น ฯลฯ แต่ก็มิได้หายเดินได้อย่างเคย ความปวดเจ็บได้ทุเลาหายไป หากท่านคงเป็นอัมพาตทางซึกซ้ายมาแต่ต้น ต้องมีศิษย์คอยพยุงลุก พยุงนั่ง ช่วยเหลือทุกอิริยาบถ
 และถึงท่านจะอาพาธเช่นนี้ แต่ธุดงคนิสัยของท่านก็มิได้ละลดลง หลวงปู่ยังคงเมตตาเที่ยวไปโปรดญาติโยม ลูกศิษย์ลูกหาตามเมืองต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ และยังคงกลับไปวิเวกตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านเคยเดินธุดงค์มาแล้ว เช่น ที่บ้านม่วงไข่ บ้านสานตม...จังหวัดเลย ผาแด่น ผาเด่ง ห้วยน้ำริน...จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาทิ เพียงแต่มิได้เป็นการธุดงค์ด้วยเท้าอย่างเก่า แต่เป็นการธุดงค์ด้วยรถ...รถเข็น
จากหนังสือ "ชีวประวัติ พระคุณเจ้า หลวงปู่ชอบ ฐานสโม" ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๕ วัดป่าโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย หน้า ๒๒๘ - ๒๒๙
ที่มา FB : พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน