“หลวงตามหาบัว” บันทึกยืนยัน “หลวงปู่มั่น” นอกจากเคร่งครัดธรรมวินัยแล้วยังแสดงการเคารพธรรมอย่างจริงจัง ยามจำวัดก็ไม่ยอมนอนเหนือธรรม

Publish 2018-01-15 13:15:34

“หลวงตามหาบัว” บันทึกยืนยัน “หลวงปู่มั่น” นอกจากเคร่งครัดธรรมวินัยแล้วยังแสดงการเคารพธรรมอย่างจริงจัง ยามจำวัดก็ไม่ยอมนอนเหนือธรรม

หลวงตามหาบัวได้เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ต่างๆ โดยเฉพาะพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระอริยเจ้าที่นอกเหนือจากความเคร่งครัดตามหลักธรรมวินัยแล้ว หลวงปู่มั่นยังแสดงความเคารพในธรรมอย่างละเอียดลออลึกซึ้งอย่างหาได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบันดังนี้

http://www.tnews.co.th/contents/401086


 

“...ท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบัน ในห้องนอนใดที่ถูกนิมนต์ไปพัก ถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่าน ท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลย ท่านจะยกหนังสือนั้นไว้ให้สูงกว่าศีรษะท่านเสมอ ท่านจึงยอมนอน ท่านว่า “นี่ธรรมของพระพุทธเจ้า เราอยู่ด้วยธรรม กินด้วยธรรม เป็นตายเรามอบกับธรรม ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น เราจะเหยียบย่ำทำลายได้อย่างไร!”
ท่านจะไม่ยอมนอน ยกตัวอย่างที่ท่านมาพักวัดสาลวันเป็นต้น ในห้องมีหนังสือธรรมอยู่ ท่านไม่ยอมนอน ให้ขนหนังสือไว้ที่สูงหมด นี่แหละ! ลงเคารพละต้องถึงใจทุกอย่างเพราะธรรมถึงใจ
ความเคารพ ไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าอะไรท่านเคารพอย่างถึงใจ ถึงเรียกว่าสุดยอด กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี้ เห็นประจักษ์ด้วยตากับใจเราเอง ความเคารพในอรรถในธรรมก็เช่นเดียวกัน แม้แต่รูปพระกัจจายนะ ที่อยู่ในซองยาพระกัจจายนะ พอท่านได้มา
“โอ้โห้! พระกัจจายนะเป็นสาวกพระพุทธเจ้านี่!”
ท่านรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว้เหนือที่นอนท่าน ท่านกราบ “นี่องค์สาวก นี่รูปของท่าน มีความหมายแค่ไหนพระกัจจายนะ จะมาทำเล่นอย่างนี้ได้เหรอ?”
 แน่ะ! ฟังดูซิ นี่แหละเมื่อถึงใจแล้ว ถึงทุกอย่าง เคารพทุกอย่าง บรรดาสิ่งที่ควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริง นั่น ท่านไม่ได้เล่นเหมือนปุถุชนคนหนาหรอก เหยียบโน่นเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายเพราะไม่รู้นี่ คอยลูบๆ คลำๆ งูๆ ปลาๆ ไปในลักษณะของคนตาบอดนั้นแล ถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบ อันไหนจะเป็นขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพ ท่านไม่ยอมทำ นักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้น ไม่เหมือนคนตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไม่คำนึงว่าควรหรือไม่ควร...”
ที่มา ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
ที่มา FB : เพจเกร็ดธรรมะ ประวัติพระกรรมฐาน@Aythay
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ