ขอร้องหยุดเถอะ "ก้าว" ประกาศกร้าว !!! อย่านำโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ไปหากินกับความใจบุญของคนในชาติ !!!

Publish 2018-01-22 11:00:21

หลังจากที่ โครงการ "ก้าวคนละก้าว" ได้สิ้นสุดลงนั้น ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก ทำให้รู้ว่าคนไทยยังคงศรัทธากับการบริจาค จึงทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพหัวใสบางคนนำ โลโก้ และสัญลักษณ์ต่างๆของโครงการก้าว ไปใช้เพื่อหาเงิน ซึ่งใช้ความใจดีของคนไทยมาเป็นตัวหาเงิน จนทำให้ทีมงาน เก้าคนละก้าว ต้องออกมาประกาศ อย่างเป็นทางการว่าห้ามผู้ใดนำโลโก้ หรือชื่อโครงการไปทำหาเงิน โดยระบุรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้...
ประกาศจากคณะทำงาน”ก้าวคนละก้าว”
หลังจากการวิ่งระดมทุนของโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ”ได้จบลง ในวันที่ 25 ธันวาคม พศ.2560 คณะทำงานของ”ก้าวคนละก้าว” ได้รับการติดต่อเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการใหม่ของ”ก้าวคนละก้าว”

ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการเริ่มดำเนินโครงการใหม่ใดๆทั้งสิ้น

ซึ่งมี กลุ่มบุคคล องค์กร หลายที่ นำโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ของ “ก้าวคนละก้าว” ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง รวมถึงทำการประกาศระดมทุนจากภาคประชาชนโดยผ่านเลขบัญชีส่วนบุคคล โดยไม่ได้ทำการแจ้งเพื่อขออนุญาตจากคณะทำงาน “ก้าวคนละก้าว” อย่างเป็นทางการ


“ก้าวคนละก้าว” เป็นกลุ่มคนทำงานไม่แสวงหากำไร รายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนต้องผ่านทาง องค์กรการกุศลที่เชื่อถือได้เท่านั้น (เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั้วประเทศ) จะไม่มีการระดมทุนเพื่อนำเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเป็นอันขาด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า “ห้าม” มิให้นำโลโก้ ตราสัญลักษณ์ รูปภาพจากโครงการฯ หรือ ชื่อกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ไปใช้โดยมิได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงาน”ก้าวคนละก้าว”เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด หากต้องการ นำชื่อโครงการ หรือ ตราสัญลักษณ์ รวมถึงรูปภาพต่างๆมาใช้งาน กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตก่อน เพื่อป้องการข้อผิดพลาดหรืออาจการดำเนินคดีทางกฎหมายได้

นาย ธีรทัศน์ สังขทัต ณ อยุธยา 
ผู้จัดการโครงการ”ก้าวคนละก้าว”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Fanpage ก้าว 
หรือที่อีเมล์ [email protected]

อ้างอิงข้อมูลจาก - ก้าวติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง