พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แต่ไร้คุณธรรม!! "หลวงปู่มั่น" กำหนดจิต ใช้ธรรมมะสยบ "พญานาคมิจฉาทิฐิ" ที่พ่นพิษลงบึงใกล้ที่ปักกลด หวังสังหารผู้ทรงศีล!!

Publish 2018-02-11 11:53:58

              หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอริยเจ้าอีกรูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพบูชาของพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านได้ผ่านพบประสบการณ์อันอัศจรรย์มากมายระหว่างธุดงค์ไปในป่าเขาลำเนาไพรเพื่อพากเพียรบำเพ็ญธรรม หลวงปู่ชอบเป็นศิษย์รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อันเปรียบดั่งแม่ทัพธรรมสายปฏิบัติแห่งภาคอีสานและหลวงปู่ชอบเคยได้ร่วมธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นหลายวาระ
                 มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบได้ร่วมธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นและได้รับรู้เรื่องพญานาค ซึ่งท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า เราตามท่านพระอาจารย์มั่นไปปักกลดอยู่ริมบึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งในเขตป่าดงดิบ เราเดินสำรวจดูรอบๆ ปากบึงเราพบความผิดปกติอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะปกติแล้วน้ำในบึงย่อมเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ป่าทั้งหลาย และเมื่อมีสัตว์ป่ามากินน้ำในบึงแล้วจะต้องทิ้งรอยเท้าไว้ที่ขอบบึง แต่ไยเล่าจึงไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์อยู่แม้แต่รอยเดียว เรากำหนดจิตตามที่ท่านพระอาจารย์สอนไว้เรากระทบกับสิ่งหนึ่งทันที

 

                พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แต่ไร้คุณธรรมได้พ่นพิษอันร้ายกาจไว้ในบึง ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์น้อยใหญ่ หากได้กินน้ำแล้วย่อมถึงแก่สิ้นชีวิตด้วยพิษอันร้ายแรงนั้นในไม่ช้า เราจึงบอกกับพวกพ้องที่เดินมาด้วยกันกับท่านพระอาจารย์มั่นให้งดใช้น้ำในบึงนั้น เราเข้าไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นโดยตรงท่านใช้พลังจิตสำรวจดูจึงกล่าวกับเราว่า  "เธอกล่าวถูกแล้วขอให้งดใช้น้ำ เราจะติดต่อกับพญานาคนั้นเอง" คราวนั้นเรากับพวกพ้องต้องเดินไปแสวงหาน้ำจากแหล่งอื่นเป็นเวลาหลายวัน


            อยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นเรียกเราเข้าไปบอกว่า "เธอไปบอกพวกพ้องว่าดื่มน้ำและใช้น้ำในบึงนี้ได้แล้ว"  น้ำในบึงปราศจากพิษแล้วพวกเราจึงใช้น้ำได้อย่างสะดวก เราทราบในภายหลังว่าท่านพระอาจารย์ได้เทศนาพญานาคนั้นจนหมดทิฐิ แล้วถามว่า

"ท่านไยจึงพ่นพิษลงมาหมายสังหารพระสงฆ์ผู้ทรงศีล มิรู้หรือว่าเป็นอนันตริยกรรมถึงลงสู่อเวจีมหานรก ท่านจงรีบไปถอนพิษออกเสียเถิด"

            พญานาคราชจึงไปถอนพิษออกจากบึงจนหมดท่านพระอาจารย์มั่นจึงบอกให้พวกเราใช้น้ำได้ เราได้ทราบต่อมาอีกว่าหลังจากนั้นพญานาคก็ชวนพวกพ้องมาฟังธรรมมาให้การอารักขาเรากับพรรคพวกและท่านพระอาจารย์ จนได้เวลาอันสมควรจึงถอนกลดออกเดินทางต่อไป

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : GotoKnow  (https://www.gotoknow.org/posts/187846)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ