กลับมาอีกครั้ง!! ศิษย์วัดพระธรรมกาย ปลิดดอกเบญจทรัพย์ เตรียม "ธรรมยาตรา ปีที่ ๖" สร้างบุญกุศลในบวรพระพุทธศาสนา ลั่น..ไม่เกี่ยวกับการเมือง!!

Publish 2018-02-25 13:26:58

 

             เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกันปลิดดอกเบญจทรัพย์ ต้อนรับโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖ "รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕" ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์ในทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาต่อพระมหาเถระในอดีตที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้
(ภาพจากโครงการ ธรรมยาตรา ปีที่ ๕)

 

              สำหรับกิจกรรมจะทำภายในพื้นที่อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่เนื่องด้วยประวัติศาสต์ชีวิตและการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ๖ แห่งเป็นหลัก ทำกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ในพื้นที่ ๔๘ วัด ๖ จังหวัด ระหว่างเส้นทางอนุสรณ์สถานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

              เน้นกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, สวดธรรมจักร, นั่งสมาธิ, ถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ในพื้นที่, ทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น, มอบทุนการศึกษาเยาวชนในท้องถิ่น, ร่วมกับชุมชนดูแลทำความสะอาดวัดและเสนาสนะในท้องถิ่น, ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ตามหลัก “บวร – บ้าน วัด โรงเรียน” และการรณรงค์รักษาศีล ๕ ของประชาชน สอดคล้องตามแนวทางโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่ทางคณะสงฆ์และเหล่าพุทธบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้

 

(ภาพจากโครงการ ธรรมยาตรา ปีที่ ๕)

 

              คณะพระธรรมยาตรา จำนวน ๑,๑๓๔ รูป ที่เดินทางมาจากศูนย์อบรมต่างๆ ทั่วประเทศนั้น กำลังฝึกอบรมในหลักสูตรที่สนองตามมติแนวทางของมหาเถรสมาคม และร่วมทำกิจกรรมในแต่ละแห่ง โดยเคลื่อนที่ด้วยวิธีโดยสารรถบัส และเรือเป็นหลัก และดอกเบญจทรัพย์ที่ใช้มนการต้อนรับพระธรรมยาตรา ในลักษณะโปรยหรือวางบนพื้น ณ ภายในพื้นที่อนุสรณ์สถานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญทั้ง ๖ แห่งนั้น เน้นดอกเบญทรัพย์ “หลากสี” เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตามอย่างในพระไตรปิฎก ที่ระบุว่า ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่งด้วยดอกไม้ ๕ สี และชาวเมืองเวสาลี โปรยรับด้วยดอกไม้ ๑๐ สี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพนบนอบในพระรัตนตรัย


              โดยรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ ไม่ใช้คำว่า “เดินธุดงค์” ... ใช้ว่า “ธรรมยาตรา” เป็นกิจกรรมบุญกุศลในบวรพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด จัดโดยการประสานงานของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ องค์การพุทธโลก (พล) และองค์กรภาคีกว่า ๒๐ องค์กร

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

ขอบคุณภาพจาก : http://www.77jowo.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ