หัวสมัยใหม่ หรือ บ่อนทำลาย !?! "คำ ผกา" ลั่น "นาซ่าไม่เคยพบนรกสวรรค์" !!! โซเชียล...สับเละ "ทำไมต้องเกลียดชัง...ศาสนา" !!!

Publish 2018-02-26 14:28:37

หลังจากที่มีประเด็ดสุดร้อนแรงที่เหล่าโซเชียลได้แขร์กันเป็นจำนวนมาก นั่นคือหัวข้อ "การไม่มีศาสนาไม่ใช่เรื่องผิด" โดย คำผกา และได้โพสต์ผ่านสื่อชื่อดัง Voice TV เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้...

ใช่ค่ะ การไม่มีศาสนาไม่ใช่เรื่องผิด
และคนที่ไม่นับถือศาสนาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรก

แต่.....

"นาซ่าค้นพบดาวดวงใหม่หลายดวง แต่ไม่เคยค้นพบนรกหรือสวรรค์!?!?"

คืออย่างนี้นะคะ...

นาซ่า (NASA) หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ( National Aeronautics and Space Administration) ก่อตั้งเมื่อ 29 ก.ค. พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958) ตามรัฐบัญญัติการบินและอวกาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการ ที่รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาวของสหรัฐอเมริกา คอยจัดการหรือควบคุมระบบงานวิจัยทั้งกับฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 องค์การนาซ่าได้ประกาศภารกิจหลักคือการบุกเบิกอนาคตแห่งการสำรวจอวกาศ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยทางการบินและอวกาศ https://th.m.wikipedia.org/…/นาซ…

ดังนั้นข้อโต้แย้งเรื่องศาสนาที่คุณคำผกานำมาใช้นั้นเป็น Argument ที่ผิดพลาดอย่างมากค่ะ เพราะนาซ่าไม่ได้มีภารกิจใดๆ ในการค้นหานรกสวรรค์เลยแม้แต่นิดเดียว มันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง การกล่าวว่า "นาซ่าไม่เคยพบนรกสวรรค์" จึงเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างอย่างขัดหลักเหตุผลชัดๆ แล้วไปลงท้ายประโยคว่า "เราควรอยู่กันด้วยเหตุผล" จะอยู่กันได้ยังไงคะ ก็ในเมื่อคำพูดก็ขัดหลักเหตุผลกันซะแล้ว...ทั้งนี้ ...การจะพิสูจน์ เรื่องนรก สวรรค์ ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยการสัมผัสทางอายตนะภายนอกได้ หากแต่ต้องอาศัยจิต เป็นเครื่องพิสูจน์ 
เมื่อ นรก สวรรค์ เป็นภพภูมิที่อยู่ก่อนการเกิดและหลังความตาย วิธีที่จะพิสูจน์ได้นั้น ก็มีเพียงวิธีเดียวคือ "ทดลองตาย"   
ซึ่งเชื่อว่า คนที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และศรัทธาในคำสอนครูบาอาจารย์ 
ต่างก็มีเหตุผลพอที่จะไม่ "ทดลองตาย"  ... อีกทั้ง ไม่ต้องตามหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆ มารองรับนรก สวรรค์

พระพุทธองค์ ตรัสเรื่องเดียว คือเรื่อง ธรรมะ หรือกฎของธรรมชาติ และหลายสิ่งที่พระองค์ตรัส ตลอดจน ครูบาอาจารย์สายพระป่าวิปัสสนากรรมฐาน ได้รับรองไว้ ก็ไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตา ไม่ได้พิสูจน์ได้ด้วยผัสสะภายนอก 
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีอยู่จริง ไม่ว่าจะเชื่อ หรือไม่เชื่อ เห็นหรือไม่เห็น ก็ตาม
การจะยกหัวชูหาง วิทยาศาสตร์ /ความรู้ตะวันตกหรือแม้แต่องค์กรใดๆ ก็ตาม ไม่จำเป็นต้องกดความศรัทธานับถือ การยึดมั่นในศาสนา ของใครๆ ให้ต่ำลงมา 
เพราะสุดท้ายแล้ว การตกนรก หรือขึ้นสวรรค์ ที่พอจะพิสูจน์ได้ ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ ก็คือ สุขที่เกิดจากจิตใจอันละเอียดอ่อน เข้าใจธรรมอันลึกซึ้ง คนเข้าใจกฎของธรรมะต่างหากเล่า เรื่ยกว่า "มีปัญญา" ของจริง ปัญญาอันละเอียดอ่อนอันนี้เองที่นำพาบุคคลขึ้นสวรรค์  
ซึ่งต่อให้ได้ปริญญาสักอีกกี่ใบ แสดงตนว่า "ฉลาด" ด้วยการสร้างวาทะกรรมที่แหลมคมทิ้งไว้บนโลกมากมาย  แต่ไม่ได้ขัดเกลาจิตใจตน  
ความฉลาดเช่นนี้ จะนำพาบุคคลลงนรกได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน

ไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนา แต่ควรรู้ว่าศาสนาอธิบายเรื่องนรก สวรรค์ไว้อย่างไร ? นาซ่าไม่ค้นพบดาวก็มีของมันอยู่แล้ว เหมือน นรกสวรรค์นั่นแหละ


หลังจากที่มีประเด็นนี้ออกไป ได้มีเหล่าโซเชียลแชร์ต่อและแสดงความคิดเห็นมากมาย...


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน