เช็คด่วน...บูชาเทพองค์ไหน ถูกโฉลกกับคุณ !?! เผยเคล็ดลับ...วิธีการสวดมนต์ สำหรับคนทั้ง ๗ วัน !!!

Publish 2018-02-28 13:59:11


เทพประจำวันเกิดมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมาก คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าเทพประจำวันเกิดของตนมีอิทธิพลต่อตนเองอย่างไร บางคนไม่รู้เลยว่าเทพประจำวันเกิดของตนมีบางคนมารู้จักเอาในตอนที่ได้อ่านหนังสือไหว้พระสวดมนต์ มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย,จะยากดีมีจน,จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้,จะมียศศักดิ์หรือไม่มียศศักดิ์ที่เกิดมาในโลกนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองได้เลยว่าจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของเทพประจำวันเกิดของตนเองทั้งสิ้น ซึ่งคนเราเกิดมาก็จะมีเทพประจำวันเกิดติดตัวมาด้วย ตามคำเล่าขานนั้นจะมีด้วยกัน ๘ องค์ ทางทีมข่าวมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพประจำวันเกิดมาฝากกัน และในที่นี้ จะมีบทสวดประจำแต่ละเทพ พร้อมวิธีที่จะให้ได้ผลดังนี้

 ๑.เทพประจำวันอาทิตย์

พระสุริยะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันอาทิตย์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอิสานของจักรวาล มีผิวกายสีแดง มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นทับทิมแดง มีราชสีห์เป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
คาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตร
เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตรวันละ ๖ จบ 
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีอำนาจและโชคลาภเสริมดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น

๒.เทพประจำวันจันทร์

พระจันทะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันจันทร์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศบูรพาของจักรวาล มีผิวกายสีขาว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีขาว มีม้าเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออก
คาถาบูชาพระจันทะเทพบุตร
เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระจันทะเทพบุตรวันละ ๑๕ จบ 
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีเสน่ห์นิยมและช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น


 
๓.เทพประจำวันอังคาร

พระภุมมะเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอาคเณย์ของจักรวาล มีผิวกายสีชมพูมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีชมพู มีกระบือเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
คาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร
เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตรวันละ ๘ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูคิดร้ายย่อมพินาศ ภูตผีปิศาจไม่กล้ามารบกวน

๔.เทพประจำวันพุธ

พระวุธะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันพุธเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศทักษิณของจักรวาลมีผิวกายสีเขียว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเขียว มีช้างเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศใต้
คาถาบูชาพระวุธะเทพบุตร
เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระวุธะเทพบุตรวันละ ๑๗ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร เสริมส่งดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น กิจการงานเจริญรุ่งเรือง

๕.เทพประจำวันพฤหัสบดี

พระคุรุเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศปัจจิมของจักรวาล มีผิวกายสีเหลืองมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเหลือง มีกวางทองเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตก
คาถาบูชาพระคุรุเทพบุตร
เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระคุรุเทพบุตรวันละ ๑๙ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร จะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศมีอายุยืนยาวและเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

๖.เทพประจำวันศุกร์

พระสุกกะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันศุกร์เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอุดร มีผิวกายสีน้ำเงิน มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีน้ำเงิน มีโคอุสุภราชเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศเหนือ
คาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตร
เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตรวันละ ๒๑ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ทำให้เกิดความสุขสวัสดีมีศิริมงคลและโชคลาภเสริมดวงชะตาราศีให้แก่กล้าขึ้น

๗.เทพประจำวันเสาร์

พระสุระเทพบุตร เป็เทพประจำวันเสาร์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศหรดี มีผิวกายสีดำมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีดำ มีเสือเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
คาถาบูชาพระสุระเทพบุตร
เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระสุระเทพบุตรวันละ ๑๐ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ป้องกันศัตรูหมู่มารไม่ให้มารบกวน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีตะบะเดชะเข้มแข็งขึ้น

๘.เทพประจำวันราหู (วันพุธกลางคืน)

พระอะสุรินทะราหูเทพบุตร เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศพายัพของจักรวาล มีผิวกายดำมืด มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีทองสำริด มีครุฑเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
คาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตร
เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตรวันละ ๑๒ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยกำจัดปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูหมู่มารเกรงกลัวมีอำนาจตะบะเดชะมาก โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอิทธิพลของเทพประจำวันเกิดถ้าถามว่า "คุณเคยเห็นคนดวงตกไหม? คุณเคยเห็นคนมีเคราะห์ไหม? คุณเคยเห็นคนหน้าตาเศร้าหมองไหม? คุณเคยเห็นรถชนกันไหม?" ทุกคนจะตอบว่าเคยเห็นและรู้จักมันดีด้วย เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างเศษหนึ่งในร้อยในพันของเหตุการณ์ต่างๆที่มีจำนวนมากมายในชีวิตของมนุษย์ คนที่มีความรู้สูงและคนที่มีความรู้ทางด้านทางวิทยาศาสตร์ดีอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นของมันเองไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเทพประจำวันเกิดเลย เอาหละข้าพเจ้าจะยกเอาตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพประจำวันเกิดมาให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งเช่นรถชนกัน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รถชนกันมันเกิดมาจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ ๑.ความประมาท ๒.ความไม่ประมาท

ที่มาข้อมูลจาก http://flash-mini.com
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง