ป่วยกายแต่ใจนำมาถวาย.. "แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต" พาลูกหลานพุทธสาวิกาน้อย เดินทางมา "บวชชี" ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดไทยพุทธคยา แดนพุทธภูมิ

ป่วยกายแต่ใจนำมาถวาย.. "แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต" พาลูกหลานพุทธสาวิกาน้อย เดินทางมา "บวชชี" ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดไทยพุทธคยา แดนพุทธภูมิ

Publish 2018-03-30 12:20:58

#ป่วยกายแต่ใจนำมาถวายไว้ แดนพุทธภูมิ

#แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ได้พาคณะศรัทธาหน่อแก้วน้อย พุทธสาวิกาทั้งหลาย กราบสักการะ พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

ณ ห้องรับรองสุวรรณภูมิ ประจำสนามบินเมืองพุทธคยา ที่สร้างขึ้นในนามของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประเทศไทย เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศและพระพุทธศาสนา ในเมืองแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต #ทันทีที่พอมีเรี่ยวแรงฟื้นคืนจากการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง ก็ได้นำพาลูกหลานพุทธสาวิกาน้อย เดินทางมา "บวชชี" ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดไทยพุทธคยา แดนพุทธภูมิ พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาในสังเวชนียสถานสี่ตำบล โดยแม่ชี ได้กล่าวว่า

"การเดินทางมาสู่แดนพระพุทธองค์ เหมือนการเดินทางกลับบ้าน.... เป็นการนำชีวิตใหม่ ที่ได้ลมหายใจกลับมา มาเป็นพลังแห่งการทำงาน... จึงมีวันนี้ วันที่ได้กลับบ้าน กลับมาหาสมเด็จพ่อ... แม้ต่อจากนี้จะต้องตาย ก็ขอตายในแทบเบื้องพระบาทขององค์พระศาสดา"


 

ขอบคุณภาพและข้อมุลจากเฟซบุ๊ก วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน