๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ น้อมอาลัย "หลวงพ่อท้วม เขมจาโร"อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ พระอริยสงฆ์แดนใต้ ละสังขาร ด้วยอายุ ๙๕ ปี ๖๙ พรรษา

Publish 2018-03-31 22:43:24

น้อมอาลัยส่งหลวงปู่สู่นิพพาน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑"พระสุวรรณสุมงคล

(ท้วม เขมจาโร)อายุ ๙๕ พรรษา ๖๙ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ เกจิอาจารย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี"

"อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

ปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)"

"ประวัติหลวงพ่อ"

หลวงพ่อท้วม เขมจาโร เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ ชื่อเดิม เขียม อักษรสม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ ที่บ้านสมอทอง หมู่ ๒ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันหลวงพ่อท้วม อายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๙ บิดาชื่อ นายเชื่อม มารดาชื่อ นางทา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด ๗ คน พี่ชายคนโตคือ พระราชวีรมุนี (สีหนาทภิกขุ ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย ปัจจุบันมรณภาพแล้ว และพี่ๆอีก ๔ คนก็ได้เสียชีวิตแล้วเช่นกัน คงเหลือแต่ พระครูสิริรัตนโสภณ (หลวงพ่อแดง ) เจ้าคณะตำบลเสี้ยว วัดกอไร่ใหญ่ อ.เมือง จ.เลย น้องชายเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสุวรรณ หลวงพ่อท้วม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารได้สมัครใจเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติอยู่ ๒ ปี หลังจากปลดประจำการ ท่านมาเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นท่านได้อุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดศรีสุวรรณ โดยมีพระครูประสงค์สารการ (หลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์) วัดวิชิตดิตถาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูฮอด หิรัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณลำดับที่ ๒ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวีรญาณมุนี วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเลย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “เขมจาโร” อันหมายถึง ผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ระหว่างอุปสมบทได้เดินทางไปปฎิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยในหลายจังหวัด ทางภาคอีสาน ก่อนกลับมาจำพรรษาที่วัดศรีสุวรรณ

พ.ศ. ๒๔๙๙ได้ศึกษาพระธรรมจนจบชั้นนักธรรมเอก และดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ เมื่อแก่พรรษามากขึ้นก็ได้รับตำแหน่งหน้าที่และสมณศักดิ์สูงขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นลำดับที่ ๓ จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท (จร.ชท.) ในราชทินนามที่พระครูพิเศษเขมาจาร

พ.ศ. ๒๕๑๙ เลื่อนยศเป็นพระครูชั้นพิเศษที่ พระครูพิเศษเขมาจาร และเมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับตำแหน่งเป็น พระอุปัชฌาย์

หลวงพ่อท้วม เขมจาโร เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา ยามได้รับกิจนิมนต์ก็ไม่เคยปฏิเสธแม้ว่าท่านจะย่างเข้าสู่วัยชราและมีปัญหา ด้านสุขภาพ เพราะท่านถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากท่านรับกิจนิมนต์แล้วท่านจะต้องเดินทางไปถึงงานก่อนเสมอ มีหลายคราวที่ต้องไปรอเจ้าภาพเสียด้วยซ้ำไป การเข้าพบกราบนมัสการสะดวกมากไม่มีพิธีรีตองหรือเลือกชนชั้นแต่อย่างใด จึงทำให้ท่านมีเวลาพักผ่อนน้อยมาก ในแต่ละวันจะมีชาวบ้านที่ศรัทธา มากราบขอพร ขอความเมตตาให้ท่านเจิมรถ จารแผ่นชนวนเสกสิ่งของ ประพรมน้ำมนต์ตลอดทั้งวัน


ตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำ ในฐานะพระอุปัชฌาย์ท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่อง รับหน้าที่ในการบรรพชาอุปสมบทให้พระภิกษุสามเณรอีกทั้งบวชชีพราหมณ์เพื่อ เป็นการสืบทอดและบำรุงพระศาสนา กิจนิมนต์งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลยังวัดต่างๆต้องเดินทางเสมอๆ แม้นจะไกลหรือจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ท่านก็มีความสุขที่ได้ปฏิบัติเช่นนั้น ศิษย์ผู้คอยดูแลปรนนิบัติก็ไม่สามารถทัดทานได้ หลวงพ่อเคยกล่าวว่า “ เมื่อเขาพร้อมเราก็พร้อม ฤกษ์ดีอยู่ที่สะดวก ในเมื่อเขาตั้งใจมาหาเพื่อให้เราช่วยแล้วเราก็ต้องทำให้ทันทีด้วยความเต็มใจ ” ด้านการศึกษา ท่านก็ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะท่านมีความผูกพันกับการเรียนการสอนมาตั้งแต่ก่อนจะอุปสมบท ปัจจุบันท่านยังเป็นกรรมการสถานศึกษาถึงสองแห่งคือ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ และโรงเรียนบ้านคลองสงค์ ท่านให้การอุปถัมภ์นักเรียนด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์เสมอมา ส่วนวัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่ท่านได้สร้างและทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น ก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เล่าสู่กันฟังมากมาย ถึงแม้นว่าค่านิยมทางด้านราคายังไม่สูงมากมายนัก แต่ด้วยพลังแห่งพุทธคุณที่ปรากฏครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคงกระพันชาตรี โชคลาภมหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ด้วยพลังแห่งศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อท้วม มักมีการแสวงหามาเพื่อบูชาติดตัวอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ท่านเป็นที่ยกย่องกล่าวขานถึงความ ศักดิ์สิทธิ์และความเมตตา มีศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ นับเป็นเป็นพระอริยสงฆ์แห่งแดนใต้อีกรูปหนึ่งที่ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้ สมกับเป็น พระเกจิหนึ่งในดวงใจ เทพเจ้าแห่งเมืองคนดี.

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

http://www.nuttanunamulet.com

พ่อท่านบ้านเรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี