เชื่อว่า...หลายคนเคยนึกสงสัย !!! หากรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ หรือ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ชำรุดเสียหาย ควรจัดการอย่างไร !?!

เชื่อว่า...หลายคนเคยนึกสงสัย !!! หากรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ หรือ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ชำรุดเสียหาย ควรจัดการอย่างไร !?!

Publish 2018-04-02 16:19:32


มีหลายคนสงสัย ว่าหากทิ้งภาพพระ หรือ ครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์ ที่ชำรุดเสียหาย ควรทำอย่างไร แล้วหากทำไปจะมีบาปกรรมหรือไม่นั้น วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดย พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ท่านได้มาไขข้อข้องใจเป็นอย่างยิ่ง โดยรายละเอียดมีดังนี้ถาม : ถ้าหากเราลบภาพพระพุทธรูปก็ดี หรือภาพครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนที่นับถือ ซึ่งเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือ จะเป็นบาปหรือไม่คะ ? และหากเป็นโทษ จะขอขมาโดยการกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยได้หรือไม่คะ ?

ตอบ : ถ้า ตั้งใจลบเพื่อทำลายท่านออกไป โดยเจตนามุ่งมั่นในลักษณะที่ว่า เราไม่อยากให้มีสิ่งนี้อยู่ เพราะถ้ามีอยู่เดี๋ยวจะเกิดความดีขึ้นกับตัวเองก็คนอื่น ถ้าอย่างนั้นเกิดโทษมหาศาลเลย แต่ถ้าหากว่าเป็นการลบทิ้งตามปกติ เพราะเห็นว่าเรามีภาพใหม่แล้วไม่เป็นไร ถ้ารู้สึกติดใจก็กราบขอขมาพระรัตนตรัยเสีย

ตอนเผานึกอย่างนี้หรือเปล่าว่า ..."ดีละ เราจะกำจัดรูปเหล่านี้ไปเสีย เพราะเป็นสิ่งอัปมงคล แล้วส่งใจปรามาส คิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในรูปไปด้วยความคิดร้ายต่างๆนานา ..." ถ้ามีท่าทีและความคิดเช่นนั้น แล้วยังพออกดีใจจนบัดนี้ อย่างนี้เรียกว่ามีจิตเป็นไปกับพยาบาทวิตกนี้ย่อมเป็นอกุศลสามารถนำเกิดในนรกอบายภูมิได้...

แต่เผาไปเพียงเพราะเห็นว่าตนเองเผากระดาษเก่า ไม่ได้คิดว่าเผาพระพุทธองค์หรือพระสงฆ์ใดๆ...เจตนาคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไม่มีเลย ดังนี้ ก็พึงระงับความวิตกกังวลเสีย เพราะไม่ได้เป็นบาปอะไร ความวิตกกังวลที่ยังมีอยู่นั่นแหละกลายเป็นการทำบาปใหม่ทางใจที่ควรแก้ไขและยุติลงโดยเร็วเพราะจะเป็นช่องทางให้บาปเก่าอื่นๆตามมาให้ผล เสียหายได้ นะครับ...

บาปหรือบุญตัดสินได้จากการพิจารณา"เจตนา"ที่เกิดขึ้นในการกระทำ พูด คิดแต่ละครั้ง..แต่ตามลัทธิพราหมณ์แล้วการเผาไฟนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มี แต่คือการบูชาที่ประเสริฐที่สุด 

การบูชาไฟ เป็นความเชื่อสืบมาแต่แนวคิดที่ว่า เดิมที่มีพระเจ้าผู้สร้างโลกองค์เดียวนามว่า ‘ปชาบดี’ พระองค์ต้องการสร้างโลกสร้างสัตว์ทั้งหลายขึ้น จึงทรงบำเพ็ญตบะและ ได้ประทานกำเนิดแก่อัคนีเทพเป็นองค์แรก ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ (คำ ‘อัคนี’ แปลว่ามีก่อน เกิดก่อน เพี้ยนมาจากคำว่า อัคร) เพราะเหตุที่อัคนีเกิดจากพระโอษฐ์ ของปชาบดี จึงเป็นพี่ชายใหญ่ของปวงเทพทั้งปวง และมีหน้าที่เสวยอาหารหรือเครื่องสังเวย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง