ก้าวใหม่ สู่อนาคต 4.0 !!! สิงหาคมนี้ ยกเลิกการใช้ "สำเนาบัตรปชช." และ "ทะเบียนบ้าน" ยืนยันตัวตนแล้ว !!!

ก้าวใหม่ สู่อนาคต 4.0 !!! สิงหาคมนี้ ยกเลิกการใช้ "สำเนาบัตรปชช." และ "ทะเบียนบ้าน" ยืนยันตัวตนแล้ว !!!

Publish 2018-04-30 15:54:30

วันที่ 30 เม.ย. 61 ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในสองประเด็นคือ การปฎิรูประบบราชการ มีความก้าวหน้า 3 ด้าน โดยมีดังต่อไปนี้...1. การปรับปรุงประสิทธิภาพบริการภาครัฐ โดยเตรียมดำเนินการเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง ประกอบด้วยธุรกิจ

1.1.พาณิชย์นาวี ให้บริหารแบบวันสตอปเซอร์วิส ด้านแรงงานทางทะเล การพัฒนาระบบอีเซอร์วิส การบริการ และจัดทำหลักสูตรกลางด้านพาณิชย์นาวีให้กบสถาบันการศึกษา

2.1 ด้านใบอนุญาติการเกษตร ซึ่งจะปรับปรุงการอนุญาติครอบครองสารเคมี เพื่อนำมาใช้คลุกเมล็ดพันธ์พืช เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตลอดจน สร้างแอปพริเคชั่น ตรวจสอบข้อมูลขึ้นทะเบียน และการต่ออายุใบสำคัญต่างๆ

3.1การบริหารจัดการคิวโรงพยาบาลเพื่อให้มีระบบ คิวกลาง สำหรับนัดเข้ารับการรักษา ระบบแจ้งเตือนก่อนวันนัด แจ้งขั้นตอนการรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบ


2. ด้านการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปใหม่

3. ด้านการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทอรนิกส์ องค์การมหาชน จะระบุตำแหน่งให้บริการ ประชาชน ประมาณ 4 หมื่นจุด ในเดือน พ.ค. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากหน่วยงานผู้ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอปพริเคชั่น บอกข้อมูลบริการ ในเดือ นส.ค. จากนั้นในเดือน ต.ค. เริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน