น้อมรำลึก ๑๐ พฤษภาคม คล้ายวันละสังขาร ครบ ๑ ปี "พ่อท่านเอ็น วัดเขาราหู"เกจิดังแห่งคีรีรัฐนิคมผู้สร้าง "ตะกรุดไม้ไผ่ตายพราย" #สุราษฎร์ธานี

Publish 2018-05-10 12:23:39

เกจิอาจารย์ผู้สร้าง "ตะกรุดไม้ไผ่ตายพราย อันลือลั่น" แห่ง คีรีรัฐนิคม

พ่อท่านเอ็น วัดเขาราหู สุราษฎร์ธานี

 

พ่อท่านเอ็น

 

ประวัติ...พระครูสุคนธวิศิษฏ์(หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย) หรือที่ผู้คนที่เคารพศรัทธาต่อท่าน เอ่ยนามท่านว่า พ่อท่านเอ็น หรือ หลวงพ่อเอ็น กันจนติดปาก แต่เดิมพื้นเพท่านเป็นชาวอำเภอคีรีรัฐนิคม ท่านได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งตรงกับ วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม นามเดิม เพริ้ม ทองสัมฤทธิ์ นามบิดา นายพัฒน์ ทองสัมฤทธิ์ มารดา นางพร้อม ทองสัมฤทธิ์ ภูมิลำเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พ่อท่านเอ็น

 

การศึกษาในวัยเยาว์ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน บ้านย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔

ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว) ซึ่งในขณะนั้นปกครองวัดสถิตคีรีรมย์ อยู่

 

พ่อท่านเอ็น

 

ต่อมาท่านได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดฑีฆาราม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๔ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ วัดสถิตคีรีรมย์ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยมีพระกรรมวาจาจารย์ คือ ท่านพระครูปราการสมานคุณ วัดปราการ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม และมีพระอนุสาวนาจารย์คือ ท่านพระครูมนูญธรรมธาดา วัดถ้ำสิงขร ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม

 หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้พากเพียรศึกษาหาความรู้ จนสามารถสอบได้ นักธรรมเอก ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ณ สำนักเรียนวัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พระผง

 

ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระสมุห์เพริ้ม และในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ท่านได้รับความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส วัดสถิตคีรีรมย์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดสถิตคีรีรมย์

ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ท่าน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดื์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

 

เหรียญ

 

ในงานด้านการปกครอง ท่านได้ยึดถือกฎระเบียบในการปกครองวัด ตามหลักพระธรรมวินัย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยท่านได้เข้ารับการ ศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมพระธรรมฑูต พระธรรมถึก พระครูแผนใหม่ จนมีความชำนาญในการบรรยายธรรม ซึ่งได้รับนิมนต์เป็นผู้บรรยายธรรม ในที่ประชุมประจำอำเภออยู่เสมอ อีกด้วย ท่านยังเป็นผู้รู้ในธรรมอันเห็นได้จาก ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ท่านได้ เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียน(ศาสนศึกษา) วัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานีและในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดสถิตคีรีรมย์ (แผนกนักธรรม) อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษา แก่บรรดาภิกษุสามเณร เป็นอย่างดีด้วยและจะมีผู้สำเร็จการศึกษา นวกภูมิ และแผนกธรรม อยู่โดยตลอด

 

ลอยองค์

 

ในส่วนของงานด้านการเผยแผ่พระศาสนา ท่านได้เป็นผู้นำชุมชน ในการประกอบพิธีทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆเสมอมา ได้มีการจัดอบรมแก่บุคคลต่างๆ ทั้งอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน ข้าราชการ ตลอดจนผู้หลงผิดติดยา ให้กลับตัวดำเนินชีวิตในทางที่ถูก และจัดให้มีการอบรมพระนวกะทุกปี

 


ในงานด้านสาธารณูปการ ท่านได้ทำการทนุบำรุงวัดสถิตคีรีรมย ์เพื่อให้สมกับเป็นวัดที่จะเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน ดังเจตนาของ ท่านพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว เกสโร) ผู้เป็นอาจารย์ และผู้เริ่มก่อตั้งวัด โดยที่ผ่านมาท่านได้ดำเนินการ ก่อสร้างบันไดขึ้นเขา อีกทั้งสร้างกุฏิพระสงฆ์และแม่ชีเพิ่มจากเดิม ได้สร้างกำแพงกำหนดเขตวัดและปรับปรุงทัศนียภาพของวัดให้ดูงามตา

 


ตะกรุดไม้ไผ่ตายพราย

 

ศึกษาพุทธาคม จาก หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน

ท่านได้ศึกษาเล่าเรียน พุทธาคม ต่าง ๆ จาก หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน พูดได้อย่างเต็มปากเลยครับว่า "ท่านเป็นศิษย์เอกเพียงรูปเดียวของ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน" ซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จัก หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน สุดยอดเกจิอาจารย์แห่ง จ.สุราษฎร์ธานี

 

เสือ

 

สมัย หลวงพ่อพัว ยังมีชีวิตอยู่ท่านได้มอบหมายให้ พ่อท่านเอ็น ลงจารแผ่นยันต์ต่าง ๆ แทน หลวงพ่อพัว ซึ่งถ้า พ่อท่านเอ็น ไม่ใช่พระที่คงแก่เรียนแล้ว ท่านคงไม่ได้รับความไว้วางใจจาก หลวงพ่อพัว ให้ทำการจารอักขระยันต์ต่าง ๆ แทนท่าน 

 

เชือกคาดเอว

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 60 พระครูสุคนธวิศิษฏ์ (หลวงพ่อเพริ้ม โกสิโย) หรือหลวงพ่อเอ็น มรณภาพลงอย่างสงบสิริอายุ 86 ปี 68 พรรษาที่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด หลังพักรักษาตัวมาเป็นเวลา 6 เดือน

 

อ่านเพิ่มเติม....คาถาอ่อนใจ "หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน"ภาวนาเป็นเมตตา

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

https://palungjit.org


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี