กรมอุตุฯ...เตือนระวัง "สภาพอากาศ...ปลอม" ทางโซเชียล !!! ขณะนี้...สภาพอากาศไม่มีอะไรอันตราย !!!

กรมอุตุฯ...เตือนระวัง "สภาพอากาศ...ปลอม" ทางโซเชียล !!! ขณะนี้...สภาพอากาศไม่มีอะไรอันตราย !!!

Publish 2018-05-19 11:28:41

เนื่องจากว่า ช่วงปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีผู้สนใจและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยเป็นอย่างมาก แต่ก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ใช้ภาพ และข้อความเท็จ มาเผยแพร่และนำเสนอผ่านสื่อ และสังคมออนไลน์ โดยอ้างชื่อกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานจากต่างประเทศ จนทำให้เกิดการวิตกกันในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากโดยทางกรมอุตุฯ จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่คาดว่าจะมีภัยรุนแรงเกิดขึ้น จะมีการประกาศและแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบล่วงหน้า จะมีวันที่ และเวลาแน่นอน จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และขอให้ไม่ส่งต่อข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะกลัวจะเกิดกระแสวิตกกังวนขึ้น


สามารถติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่องทางต่างๆ ดังนี้...

1. สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4012-3 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/
3. เฟสบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
4. YouTube ช่อง ThaiWeatherForecast


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน