เรื่องราว!! ลี้ลับคำชะโนดคือสถานที่ของพญานาคราช ใช้เชื่อมต่อ ระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ที่รู้จักกันว่า "วังนาคินทร์" !!!

เรื่องราว!! ลี้ลับคำชะโนดคือสถานที่ของพญานาคราช ใช้เชื่อมต่อ ระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ที่รู้จักกันว่า "วังนาคินทร์" !!!

Publish 2018-07-06 15:15:05


องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคราชที่อยู่ตระกลูเอราปัถถะ พระองค์มีพระวรกายเป็นสีเขียวเข้ม ปล้องพระ นาภี (ท้อง) และพระเศียรเป็นสีทอง เป็นพญานาคราชประจำองค์ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์) ซึ่งเป็นพระโอรสของ พญานาโคศิรินาคราชกับนางพญาศรีนคราบาดาล (แม่ย่าศรีเมือง) ปกครองพญานาคฝั่งประเทศไทยทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณภาคอิสานเกือบทั้งหมด เวียงวังอยู่ที่คำชะโนด หรือวังนาคินทร์ ซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ซึ่งทั้งหมดอยู่ ๓ แห่ง คือ


            ๑. หนองคันแท บริเวณตอนใต้ของธิเบต ประเทศจีน
            ๒. บริเวณประเทศลาว กรุงเวียงจันทร์ ตอนนี้สร้างพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ปิดทางขึ้นลงเรียบร้อยแล้ว และ
            ๓. ที่พรหมประกายโลกหรือวังนาคินทร์ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี)

 

 

 เจ้าปู่ศรีสุทโธฯ มีพระชายาหลายพระองค์  แต่ที่เป็นมเหสีเอกคู่บารมี คือ นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี องค์ศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวี เป็นนางพญานาคิณีผู้ยิ่งใหญ่เคียงคู่องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธฯ พระสวามี แห่งวังนาคินทร์พรหมประกายโลกคำชะโนด ทรงเป็นนางพญานาคิณี ผู้มีน้ำพระทัยเมตตาปรานีต่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง สร้างทานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากทั้งหลายอย่างไม่จบไม่สิ้น เป็นจ้าวย่านาคีที่ลูกหลานกราบไหว้ และรู้จักมากที่สุด มีพระวรกายสีเขียวตองอ่อน เศียร และปล้องพระนาภีสีทององค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี  อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ เป็นพระมเหสีองค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคิณีที่มีพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อน ปล้องพระนาภี (ท้อง) และพระเศียรเป็นสีทอง พระองค์เป็นเจ้าย่าที่มีน้ำพระทัยใจดีเป็นเลิศประเสริฐนักหนา

 นางพญาศรีสุจิตตรา นาคิณีวิสุทธิเทวี....เมื่อก่อนจะได้ตำแหน่งนี้...เป็น นาคมาณวิกามาก่อนด้วย เป็นพระธิดาของมเหษีองค์รอง คือฝ่ายซ้ายของจ้าวปู่ศรีสุทโธวิสุทธิเทวา....เป็นธิดาของนางพญานาคิณี ศรีสุดาจันทร์ทิพย์ แต่แปลกว่า พญานาคิณี พระองค์นี้กลับเป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมนางพญาศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวีหากแต่ไม่เพียงเท่านั้น...องค์ศรีสุจิตตราฯ ยังเป็นผู้ช่วยพญาศรีสุธาโภชน์ฯ พระอนุชาเจ้าปู่ศรีสุทโธอีกด้วย...ก็ด้วยเหตุที่ได้ถวายงานเป็นผู้ช่วยองค์ศรีสุธาโภชน์ซึ่งเก่งมากในด้านอักษรสาร เป็นหนึ่งไม่สองรองใครในด้านบุ๋น นาคิณีองค์นี้จึงมีพระสติปัญญาฉลาดหลักแหลมถวายงานองค์ศรีปทุมมาอย่างมิขาดตกบกพร่อง เป็นเหตุให้นางพญาศรีปทุมมาโปรดมากเอ่ยเสาวนีย์ ขอองค์ศรีสุจิตตราจากองค์ศรีสุดาจันทร์ทิพย์มาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ ใกล้ชิด

 

ขอบคุณพระคุณ ธิดา เจ้า บาดาล แก้วเกศรินทร์ เจ้าของภาพ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุรเดช บุญทศ