สมเด็จพระเทพฯ ทรงเล่า !!! เหตุผลที่ ร.9 ไม่โปรดให้ใครจับต้องแผนที่ของพระองค์ และลายพระหัตถ์บนแผนที่หาชมยาก !!!

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเล่า !!! เหตุผลที่ ร.9 ไม่โปรดให้ใครจับต้องแผนที่ของพระองค์ และลายพระหัตถ์บนแผนที่หาชมยาก !!!

Publish 2018-07-13 16:57:48


นอกจาก “กล้องถ่ายภาพ” ที่เราได้เห็นตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี นั้น “แผนที่” ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทรงติดพระองค์ไว้ด้วยเสมอ ทั้งนี้พระองค์เคยพระราชทานสัมภาษณ์กับนักข่าว BBC ไว้ว่า บางครั้งหมู่บ้านที่ไปไม่ปรากฎชื่อบนแผนที่ ท่านจะเติมชื่อหมู่บ้านไว้บนแผนที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานในหลายพื้นที่ ทรงเล่าถึงเรื่องแผนที่ของในหลวงไว้ในรายการวิทยุ “พูดจาภาษาช่าง” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ความว่า

“แผนที่ที่พระองค์ทรงใช้คือ มาตราส่วน 1 : 5 หมื่น สำนักงานของท่านคือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้นแล้วท่านก้มอยู่กับพื้น แล้วเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกัน แล้วหัวกระดาษต่างๆ ท่านก็ค่อยๆ ตัดแล้วเรียงแปะเป็นหัวแผนที่เข้าด้วยกันใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่ระวางไหนบ้าง การปะแผนที่ท่านก็ทำอย่างพิถีพิถัน และถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว”
สาเหตุที่ทรงโปรดทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เองนั้น ท่านบอกว่าคนเป็นช่าง ช่างหมายถึงงานทำด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเอง มันมาจากสมอง สมองสั่งให้มือทำจึงทำได้ งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเอง ขีดเอง ลูบคลำมันไปแล้ว มันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดู ย้อนกลับมาที่สมอง ทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า “แผนที่แต่ละแผ่นทรงหวง ท่านหวงแผนที่ของท่าน อันเดิมนั้นต้องเก็บไว้ โดยเฉพาะแผนที่ทางภาคใต้นั้นโดนฝนมา ทำให้ค่อนข้างเปื่อยยุ่ย ต้องถือด้วยความระมัดระวัง ถ้าแผนที่นั่นเน่าเต็มทน คือโดนฝน โดนอะไรมา หลายปีหลายฤดูกาล ท่านก็ต้องย้ายข้อมูลจากแผ่นเก่ามาแผ่นใหม่ ซึ่งท่านก็ต้องทำเองอีกเหมือนกัน ขณะที่ทรงงานจะทรงเติมข้อมูลต่างๆ ลงไปมาก และทรงแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ทรงพบด้วย เมื่อทรงได้ข้อมูลใหม่จึงส่งตรงไปพระราชทานกรมแผนที่ทหารเสมอ”ภาพต่อไปนี้เป็นภาพ ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเติมสิ่งต่างๆที่ไม่มีในแผนที่ขึ้งเอง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง

;