สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานส.ค.ส. ปี 59 แก่ชาวไทย

"สมเด็จพระบรมฯ" พระราชทานส.ค.ส. ปี 59 แก่ชาวไทย

Publish 2016-01-02 14:31:03

 

"สมเด็จพระบรมฯ" พระราชทานบัตรอวยพรส่งความสุข หรือส.ค.ส.  ประจำปีพุทธศักราช 2559 แก่ประชาชนชาวไทย

 

 

วันนี้ (2 ม.ค.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) ประจำปีพุทธศักราช 2559 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆ

 

ด้านหน้าของ ส.ค.ส.มีพระนามาภิไธย ม.ว.ก.ภายใต้พระอนุราชมงกุฎและตราจักรี อยู่ในกรอบวงรี 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นสีเขียวอ่อน ชั้นในเป็นสีเขียวเข้ม ทางด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของกรอบเป็นรูปกลีบดอกไม้ ส่วนพื้นด้านล่างของ ส.ค.ส.พระราชทานเป็นภาพวาดเนินเขาและต้นไม้

 

สำหรับด้านในของ ส.ค.ส.พระราชทาน ทางด้านซ้ายเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานพระที่นั่งในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

ขณะที่ด้านขวามีข้อความอวยพรภาษาอังกฤษ ความว่า "Season′s Greetings Best Wishes for a very Happy and Healthy New Year 2016" พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย และเลข 904 ถัดลงมามีข้อความภาษาอังกฤษว่า "From His Royal Highness The Crown Prince of Thailand" และพื้นด้านล่างของ ส.ค.ส.พระราชทานเป็นภาพวาดเนินเขาและต้นไม้