แถลงการณ์สำนักราชวัง ฉ.22 ในหลวง พระปรอทลด ไม่พบการอักเสบของเชื้อโรค การอักเสบที่พระข้อหายเป็นปรกติ

แถลงการณ์สำนักราชวัง ฉ.22 "ในหลวง" พระปรอทลด ไม่พบการอักเสบของเชื้อโรค การอักเสบที่พระข้อหายเป็นปรกติ

Publish 2016-03-08 20:32:46

วันนี้ (8 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยว่า พระปรอท(ไข้) ลดลงเป็นลำดับ ไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรค การอักเสบที่พระข้อหายเป็นปรกติ คณะแพทย์ฯได้หยุดถวายพระโอสถปฎิชีวนะทางหลอดพระโลหิตแล้ว แต่ยังคงถวายพระโอสถปฎิชีวนะลดการอักเสบ และถวายออกซิเจนร่วมกับกายภาพบำบัดกับติดตามพระอาการต่อไปแถลงการณ์สำนักพระราชวัง
      
เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช
      
ฉบับที่ 22
      
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลการติดตามการถวายการรักษาว่า หลังจากได้ถวายพระโอสถปฎิชีวนะร่วมกับกายภาพบำบัด พระปรอท(ไข้) ได้ลดลงเป็นลำดับ ผลของการตรวจด้วยวิธีพิเศษทางห้องปฎิบัติการที่ได้รับรายงานเพิ่มเติมมาแล้ว ไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรค ผลการตรวจพระโลหิตชี้วัดว่าการอักเสบลดลงอีก ส่วนการอักเสบที่พระข้อหายเป็นปรกติ คณะแพทย์ฯได้หยุดถวายพระโอสถปฎิชีวนะทางหลอดพระโลหิตแล้ว แต่ยังคงถวายพระโอสถปฎิชีวนะลดการอักเสบ และถวายออกซิเจนร่วมกับกายภาพบำบัดกับติดตามพระอาการต่อไป
      
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
      
สำนักพระราชวัง
      
8 มีนาคม พุทธศักราช 2559