สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพวงมาลาหน้าหีบศพ ประพันธ์ เหตระกูล อดีตบ.ก.เดลินิวส์

"สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานพวงมาลาหน้าหีบศพ "ประพันธ์ เหตระกูล" อดีตบ.ก.เดลินิวส์

Publish 2016-03-24 20:37:44

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ "ประพันธ์ เหตระกูล" อดีตบ.ก.เดลินิวส์-ประธานยาคูลท์

 

 

วันนี้ (24 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้ นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายประพันธ์ เหตระกูล อดีตบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ และ ประธานบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.59 ที่ผ่านมา สิริอายุ 84 ปี โดยก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพ และพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่ นายประพันธ์ เหตระกูล ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายสุรพิทย์ กีรติบุตร ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปวางหน้าหีบศพ นายประพันธ์ เหตระกูล, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ น.ส.ปณิศา นาคสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายประพันธ์ เหตระกูล

 

ภาพจาก : เดลินิวส์