สมเด็จพระบรมฯ บำเพ็ญพระราชกุศล วิสาขบูชา

"สมเด็จพระบรมฯ" บำเพ็ญพระราชกุศล "วิสาขบูชา"

Publish 2016-05-20 20:46:29

 

"สมเด็จพระบรมฯ" พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ บำเพ็ญพระราชกุศล "วิสาขบูชา" ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

วันนี้ (20 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.12 น.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เสด็จฯ ประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และทรงสดับพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง