แถลงการณ์ฉ.26 สรุปพระอาการ ในหลวง ตลอดเดือนพฤษภาคม

แถลงการณ์ฉ.26 สรุปพระอาการ "ในหลวง" ตลอดเดือนพฤษภาคม

Publish 2016-06-02 09:40:50


สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 26

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559 ว่า

ช่วงต้นพฤษภาคม 2559 มีอาการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) พระอาการดีขึ้นภายใน 2 - 3 วันหลังถวายพระโอสถแก้อักเสบ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีพระปรอท (ไข้) และทรงพระกรรสะ (ไอ) มาก คณะแพทย์ ฯ ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายพระทัย เมื่อพระอาการดีขึ้น จึงงดถวายพระโอสถ แต่ยังต้องถวายออกซิเจน และถวายการดูแลเรื่องพระเขฬะ (น้ำลาย) และพระเสมหะ ที่ยังมีปริมาณมาก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 มีพระอาการเคลื่อนไหวผิดปรกติของกล้ามเนื้อพระพักตร์ (หน้า) จากการถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า การระบายน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองน้อยกว่าปรกติ จึงได้ถวายการปรับสายระบายน้ำไขสันหลังในช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีพระอาการผิดปรกติอีก ทั้งนี้ คณะแพทย์ ฯ จะได้ถวายการตรวจติดตามด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อไป

ตลอดเดือนพฤษภาคม 2559 มีพระอาการประชวรพระนาภี (ท้อง) เป็นระยะ ๆ ทำให้ทรงได้รับพระกระยาหารไม่เพียงพอ คณะแพทย์ ฯ จึงถวายพระกระยาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต การตรวจติดตามพระอาการของพระหทัย (หัวใจ) พบว่า การคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหทัย (หัวใจ) ไม่ปรกติ จึงได้ถวายพระโอสถรักษามาระยะหนึ่ง และจะติดตามพระอาการต่อไป

หากไม่มีพระอาการผิดปรกติใด ๆ คณะแพทย์ ฯ จะรายงานสรุปพระอาการเป็นรายเดือนให้ทราบ

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

1 มิถุนายน พุทธศักราช 2559