สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สรุปพระอาการ ในหลวง ฉบับที่ 30

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สรุปพระอาการ "ในหลวง" ฉบับที่ 30

Publish 2016-07-03 15:58:41

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 30 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2559 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ความว่า ....

 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 มีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ บ้างเป็นครั้งคราว พระอาการดีขึ้น แต่ยังถวายออกซิเจน และถวายการดูแลเรื่องพระเสมหะและพระเขฬะ (น้ำลาย) ที่ยังมีปริมาณมาก

การถวายการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ หลังจากได้ถวายการแก้ไขด้วยการปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พบว่ามีปริมาณลดลง แต่การระบายยังน้อยกว่าปรกติ คณะแพทย์ฯจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับสายเพื่อเพิ่มการระบายน้ำไขสันหลังเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ผลเป็นที่น่าพอใจ
พระอาการทางพระหทัย หลังจากถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ผลการตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นระยะ และผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) เมื่อวันที่ 26 มถุนายน 2559 บ่งชี้ว่าการทำงานของกล้ามเนื้อพระหทัยเป็นที่พอใจ

หากไม่มีอาการผิดปรกติใด ๆ คณะแพทย์ฯจะรายงานพระอาการสรุปเป็นรายเดือน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559