สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็พระราชดำเนินจทรงเปิดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล...ทรงพระเจริญ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็พระราชดำเนินจทรงเปิดนิทรรศการ"เย็นศิระเพราะพระบริบาล"...ทรงพระเจริญ...

Publish 2017-02-10 01:11:23

มื่อเวลา 19.13 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง ผู้นำเหล่าทัพ คณะทูตานุทูต นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) คณะกรรมการจัดงานฯ ตลอดจนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ 

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ซึ่งประกอบด้วย โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย อาทิ บูรพกษัตริย์ไทย สืบสานตำนานราชวงศ์จักรี พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ, โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) โอกาสนี้ ประทับพระราชอาสน์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นออกจากที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการของโซนที่ 2 อาทิ ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อมาทอดพระเนตร โซนที่ 3 กษัตรย์ผู้ยิ่งใหญ่ อาทิ สดุดีมหาราชา ที่นานาชาติสรรเสริญ การไว้อาลัยจากนานาชาติ รวมถึงพระผู้ทรงเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย ทอดพระเนตร 89 ภาพพระราชกรณียกิจ และ 89 พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส 

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกซึ่งเป็นสมุดรวมพระบรมฉายาลักษณ์ 89 ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกจากอาคารนิทรรศการไปยัง บริเวณจัดแสดงนิทรรศการเพื่อทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เสร็จแล้วเสด็จฯ ออกจากบริเวณจัดนิทรรศการ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยประชาชนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร สมควรแก่เวลาเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียง  Wila

ขอบคุณภาพ  www.thaigov.go.th


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน