ย้อนชมคลิปภาพ หาชมยาก!! ครั้นในหลวง ร.๙ ทรงสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ย้อนชมคลิปภาพ หาชมยาก!! ครั้น"ในหลวง ร.๙" ทรงสถาปนา"สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" องค์ที่๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

Publish 2017-02-13 13:59:34

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. และทั้งด้วยทรงพระเมตตาให้เข้าถวายสักการะในช่วงวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560   ตั้งแต่เวลาเช้า 09.00 - 10.30 น.  และ   14.00 - 16.00 น.  โดยบรรยากาศ  ในวันที่13 ก.พ. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ได้มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากหลั่งไหลไปเฝ้ารอถวายสักการะอย่างเนืองแน่น

 ขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ ครั้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร ขึ้นเป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต สืบต่อจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่มิได้ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ แต่ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาในราชทินนามพิเศษ ต่างไปจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์อื่นๆ ที่ล้วนได้รับพระราชทาน สถาปนาในราชทินนามสำหรับตำแหน่งคือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทุกพระองค์ 

 

 


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความอดทน ใฝ่รู้ กตัญญู ถ่อมตน รวมถึง การมักน้อย สันโดษ เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างเรียบง่าย แม้ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ประดับตกแต่ง ทรงเตือนภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่า “พระเณรไม่ควรอยู่อย่างหรูหรา”

พระปฏิปทาข้อนี้ที่ปรากฏอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่ทรงสะสม วัตถุสิ่งของที่มีผู้ถวายมา ก็ทรงแจกจ่ายต่อไปตามโอกาส  หลายครั้งพระองค์มักจะให้เหตุผลเสมอว่า “ไม่รู้จะเอาเก็บไว้ที่ไหน” นอกจากไม่ยอมรับสิ่งของถวายเกินความจำเป็น

 

เรียบเรียง Wila

ขอบคุณ FB Sarun Makrudin


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน