เสียงแบบนี้ไม่มีใครเขาเป่ากัน...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเล่าถึงการเป็น นักเรียนหมายเลข ๑ อ่านแล้วอมยิ้ม #คิดถึงพ่อ

"เสียงแบบนี้ไม่มีใครเขาเป่ากัน..."สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเล่าถึงการเป็น นักเรียนหมายเลข ๑ อ่านแล้วอมยิ้ม #คิดถึงพ่อ

Publish 2017-03-06 16:23:42

'นักเรียนหมายเลข ๑'

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึงที่มาของการเป็น 'นักเรียนหมายเลข ๑' ไว้ว่า...

"...คงจะทรงเห็นข้าพเจ้าดูอย่างสนใจ จึงยื่นแตรพระราชทาน และสั่งให้ไปยืนเป่าอยู่ไกลๆ เป่าเท่าไรเสียงก็ไม่ออก จนในที่สุดเสียงออกมาดัง "ปู่" เป็นเสียงต่ำมาก ทรงพระสรวล มีรับสั่งว่าเสียงแบบนี้ไม่มีใครเขาเป่ากัน..." 

ภายหลังพระองค์และผู้ตามเสด็จที่มีความสนใจที่จะเรียนดนตรีต่างพากันไปซื้อแตรชนิดต่างๆ มาบ้าง

"...เมื่อทรงเห็นมีเครื่องดนตรีกัน จึงทรงนึกสนุก สอนให้พวกเราเป่าแตรกัน เริ่มด้วยข้าพเจ้าเป็นนักเรียนหมายเลข ๑ เป็นหัวหน้าชั้น..."

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งวงเครื่องเป่า (brass band) ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ ชื่อวง 'สหายพัฒนา' เป็นรูปแบบแตรวงแบบวงดนตรีที่ชาวบ้านใช้ในงานรื่นเริง สมาชิกในวงมาจากผู้ถวายงาน เช่น นักเกษตรหลวง แพทย์ ข้าราชการในพระองค์ ซึ่งส่วนใหญ่เล่นดนตรีไม่เป็นเลย จึงทรงทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนนักดนตรีของวงอีกหนึ่งตำแหน่ง

วงดนตรีนี้ มีเครื่องหมายประจำวงเป็นรูป 'กระต่ายเป่าทรอมโบน' ซึ่งทรงออกแบบโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น 'นักเรียนหมายเลข ๑' และหัวหน้าชั้น

 

 

 

เรียบเรียง วิลา