เผยคลิปหาชมยาก! เป็นบุญตาอย่างที่สุด!! ความงดงามของ2พระองค์ ร.9และร.10 ครั้งทรงผนวช กับเหตุผลของการอุทิศพระองค์เพื่อพุทธศาสนา

Publish 2017-04-12 15:45:16

คลิปหาชมยากนี้ ได้มีการเผยแพร่เมื่อปลายปี 2558 ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่บันทึกเหตุการณ์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและทรงมีสมณนามว่า ;ภูมิพโลภิกขุ

 

ทั้งนี้ คลิปวีดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ในเฟสบุ๊ค โดยใช้ชื่อว่า กูจะบอกอะไรให้นะ ซึ่งโพสต์ข้อความประกอบคลิปว่า

 

ความสำคัญที่พ่อหลวง อุทิศให้กับพุทธศาสนา

คลิปนี้ เราจะได้เห็นทั้งพ่อหลวงและเจ้าฟ้าชายในขณะนั้นตอนทรงพระผนวช

เป็นบุญตาของลูกจริง ๆ ครับผม

ขอเป็นลูกของพ่อหลวงตลอดไป

อารดา กันทะหงษ์

< 

คลิปวิดีโอดังกล่าว บรรยายเป็นภาษาอังกฤษล้วน โดยมีการแปลเป็นตัวหนังสือภาษาไทยประกอบ ซึ่งมีพระราชดำรัสอันน่าประทับใจอยู่หลายตอน โดยเฉพาะเรื่องที่ตรัสถึงพระพุทธศาสนา อาทิ

 

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

ฉันสร้างสมบุญให้ตัวเอง ด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น แล้วชีวิตในภพชาติหน้าของฉันจะเจริญยิ่งขึ้น

 

จากการได้ปฏิบัติกิจและศึกษาพระธรรม และด้วยจิตศรัทธาของข้าพเจ้าเองแล้ว ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย เป็นหนึ่งในศาสนาที่ดีที่สุดในโลก ศาสนาพุทธสอนให้คนประพฤติในสิ่งดีงาม เต็มไปด้วยคำสอนที่เป็นหลักความจริงอันประเสริฐและสมควรยึดเป็นแบบอย่าง

 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งในขณะนั้น ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ ประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเรียนรู้หลักธรรมในพุทธศาสนา จึงทรงผนวชเพื่อจะได้ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งด้วยพระองค์เอง

ดังพระราชดำรัสว่า ...

คนเราไม่สามารถรู้หรือเข้าใจสิ่งใดได้อย่างแท้จริง ถ้าไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้น นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดประตูให้เราเข้าสู่โลกของพระพุทธศาสนา ช่วยให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ มันยากมากในช่วง 4-5 วันแรก จากชีวิตที่เคยสุขสบาย จู่ๆ ก็ต้องมาอยู่ภายใต้ศีล 227 ข้อ...

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งในขณะนั้น ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน