สายใยรักจากลูกถึงแม่!!! เผยกลอนพระราชนิพนธ์ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ถึงสมเด็จแม่

Publish 2017-07-12 07:10:01

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชนิพนธ์กลอนบทหนึ่ง เมื่อครั้งยังมีพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะที่ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย โดยกลอนบทนี้ ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  12 สิงหาคม ปี 2515


 
     วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด         ขอน้อมจิต รำลึกถึง คะนึงหา
พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา          ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม
    ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่      ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม
ควีนสิริกิติ์ จำขึ้นใจ ในพระนาม           ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย
    แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้             ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย
จะทำตัว ให้สม แม่วางใจ                    จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์
    จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่              จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์
การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง             จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย
    ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้         จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหา
อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย          เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี
    ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้    ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี
ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี               มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย.

 


 

 

 

ขอบคุณที่มา : ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย