พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง!!! เปิดภาพ 23 พระราชอิริยาบถของ "กษัตริย์จิกมี" พระมหากษัตริย์ผู้ดำเนินรอยตาม "ในหลวง ร.9" ของปวงชนชาวไทย (ภาพชุด)

Publish 2017-10-17 14:03:52

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือ กษัตริย์จิกมี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระองค์ทรงมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต และแบบอย่างในการมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ โดยจะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงรัก เคารพ และทรงเจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนัก ทุ่มเททั้งพระวรกาย และพระราชหฤทัย เสด็จลงพื้นที่เยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ราษฎรชาวภูฏาน และพระองค์ไม่เคยทรงถือตัวจึงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน

 

 
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงยึดถือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่างในเรื่องของความรัก ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระราชินีอีกด้วย โดยพระองค์ทรงเป็นผู้ยกเลิกประเพณีการแต่งงานที่สามารถมีภรรยาได้ทีละหลายๆคน โดยพระองค์ทรงรักและยกย่อง สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ผู้เป็นคู่ชีวิต และเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรสเป็นอย่างดี 

 

 


ทั้งนี้ขอนำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชอิริยาบถต่างๆของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  ในหลายพระบรมฉายาลักษณ์ก็มีความคล้ายคลึงกับพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี ซึ่งทุกภาพล้วนสะท้อนให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์หนุ่มแห่งภูฏานพระองค์นี้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย

ติดตามข่าวอื่นๆ