ยิ่งใหญ่งดงาม!! ชมภาพ! การฝึกซ้อมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

Publish 2017-10-18 18:08:03

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) ได้มีการจัดซ้อมการแสดงโขน หน้าพระที่นั่งทรงธรรม (หน้าพระเมรุมาศ ) เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร - ยกรบ - การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 
โดยการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์  ใช้ผู้แสดง ผู้พากย์-เจรจา ผู้บรรเลง ขับร้อง จากนาฏศิลปิน สำนักการสังคีต นักเรียน นักศึกษา จากวิทยลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ 12 แห่ง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 290 คน พร้อมทั้งยังได้ประพันธ์บทขึ้นใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมี ครูมืด ปราสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์-โขน พร้อมด้วยอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศทั้ง 12แห่ง มาควบคุมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย


 

 

 สำหรับการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะทำการแสดงที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรม (หน้าพระเมรุมาศ ) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในเวลา 18.00 - 20.00 น.
 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรภัทร ใสโยธา

ติดตามข่าวอื่นๆ