เป็นบุญตาของลูกยิ่งนัก!!! เปิดภาพสมุดบัญชีเงินฝากของ "ในหลวง ร.๙" ผู้เป็นต้นแบบของความพอเพียง (รายละเอียด)

Publish 2017-10-21 11:23:23

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พรองค์ทรงงานหนัก ทุ่มเททั้งพระวรกาย และพระราชหฤทัย เสด็จลงพื้นที่เยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชน ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างดีในเรื่องของความพอเพียง พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือยเราก็จะมีชีวิตอยู่

 

ซึ่งทางเพจ สารวัตรเถื่อน ได้เคยออกมาโพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับ รัชกาลที่ ๙ ถึงแก่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เราได้เห็นสมุดบัญชีเงินฝากของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ขอนำมาเสนอใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน ซึ่งทางเพจได้เผยแพร่ข้อความมีใจความ ดังนี้

 


"แค่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ปฎิบัติต้องมีความเพียร ความอดทน การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า ทฤษฎีของพ่อ สั้นๆ เข้าใจง่าย เป็นบุญตาที่ใด้เห็นบัญชีของพ่อ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป"

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล FB : สารวัตร เถื่อน

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย

ติดตามข่าวอื่นๆ