แห่งเดียวในโลก!! เผยภาพ! "เสาหินโบราณ" จารึกส่วนสูงของ "ในหลวง ร.9" ตั้งตระหง่านโดดเด่น ในโบสถ์เก่าแก่ชื่อดัง!?

Publish 2017-10-21 11:59:01

อีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาติไทยของเราเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ "เสากษัตริย์" หรือ "King’s Column" ตั้งอยู่ที่โบสถ์รอสคิลด์ (Roskilde Cathedral) ประเทศเดนมาร์ก ที่ห่างจากตัวเมืองโคเปนเฮเกนประมาณ 30 กิโลเมตร

 

โบสถ์รอสคิลด์ (Roskilde Cathedral)

 

เสากษัตริย์ หรือ King’s Column

 

คลิป

 

 โดย"เสากษัตริย์" (King’s Column) ที่ตั้งอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ มีลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่ สูง แข็งแรง นอกจากนี้ เสากษัตริย์ยังได้ปรากฏรอยขีดแสดงความสูงของกษัตริย์เดนมาร์ก และพระราชอาคันตุกะต่างแดนที่เคยเสด็จเยือนมหาวิหารแห่งนี้


 ที่สำคัญ เสากษัตริย์ได้จารึกส่วนสูงของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าของประเทศไทย ทั้ง 3 พระองค์  ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ก ในฐานะพระราชอาคันตุกะ

 

 

 

 

 

ขอบคุณ : www.reurnthai.com

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรภัทร ใสโยธา

ติดตามข่าวอื่นๆ