ฉันขอดื่มน้ำในถัง สักแก้วได้ไหม!? พระราชจริยวัตรอันงดงาม "ในหลวงร.๙" ทรงขอน้ำดื่มในถัง จากคุณย่าชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์

Publish 2017-10-28 14:06:50

นับเป็นอีกเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยและยากที่ลบเลือนจากความรู้สึกไปได้เลย กับเรื่องของ "พ่อหลวงแห่งแผ่นดิน" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่หลายครั้งไม่มีใครคิดว่าพระองค์ท่านจะทรงตรัส หรือทรงทำออกมา และมีเรื่องราวหลายเรื่องที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาเรื่อย ๆ

 

และหนึ่งเรื่องเล่าของ "ในหลวง ร. ๙ "  ที่เกิดขึ้นจริงและยากที่จะลบเลือนไปจากหัวใจได้ ก็คือเรื่อง "นํ้าฝนในถังสักแก้ว" ที่สร้างได้ความซาบซึ้งกับพสกนิกรชาวไทยอย่างมาก  " ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑  ขณะที่ในหลวง ร.๙ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้น"  ในหลวง ร.๙ ทรงตรัสสอบถามคุณย่าทวด "เล็ก เปล่งเสียง" อายุวัย ๙๐ ปี เป็นชาวบ้าน ต.สารจิต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

 

 

คลิป
โดย คุณย่าทวดเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิ มาตั้งไว้หลายถังเผื่อหากข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จกระหายนํ้าจะได้ดื่มนํ้ากัน แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่า พระองค์ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า

"ย่าจ๋า ฉันขอดืมน้ำในถังสักแก้วได้ไหม "

คุณย่าทวดเล็กก็ทูลตอบว่า "ฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอก เพราะมันเป็นน้ำฝนและเป็นนํ้าธรรมดาด้วย"

ในหลวง ร.๙ ก็ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) พระองค์ก็ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า "ปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละย่า"


จากนั้นพระองค์ทรงตักนํ้าฝนในถังเสวย และพระองค์ยังตรัสว่า

 

"นํ้าฝนเย็นสดชื่นดี และยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วย"

 

 

 


 

 

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบจาก : ภาพจริงในเหตุการณ์จริง เมื่อปี ๒๕๐๑ "ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล"เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน