มหัศจรรย์ ! พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นเทพที่สถิตย์อยู่เหนือดวงพระราชสมภพ..เผยคำทำนายดวงพระราชสมภพของพระอ

มหัศจรรย์ ! พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น"เทพ"ที่สถิตย์อยู่เหนือดวงพระราชสมภพ..เผยคำทำนายดวงพระราชสมภพของพระอ

Publish 2017-10-31 23:03:37

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 พระประสูติกาลคือเวลาประสูตินั้น พระโหราธิบดี (แหยม วัชรโชติ) ได้ผูกดวงตามพระบรมราชสมภพ ตามที่ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับจดหมายเหตุ ที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวบรวม เรียบเรียง และหม่อมราชวงศ์ เทวาธิราช ป.มาลากุล สมุหพระราชพิธี เป็นผู้ตรวจสอบ พิมพ์และเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2493 มีรายละเอียดว่า…

"พระราชสมภพ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศาสนายุกาล ๒๔๗๐ ตรงกับ ณ วันที่ ๒ ๑๒ฯ ๑ ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๑๒๘๙ เวลา ๘ นาฬิกา ๔๕ นาที (๒ โมงเช้า ๔๕ นาที เวลาที่กรุงเทพฯ) พระลัคนาสถิตราศีธนู ตติบนวางค ๗ ปฐม ตรียางค ๖ เชฐฤกษ์ ๑๘ ประกอบด้วย สมณแห่งฤกษ์"


พระโหราธิบดี วางพระลัคนาไว้ที่ราศีธนู พระเกตุสถิตราศีมังกร พฤหัสบดีกับมฤตยู สถิตราศีมีน พระจันทร์สถิตราศีเมษ พระราหูสถิตราศีพฤษก พระศุกร์สถิตราศีตุล พระอาทิตย์ พระอังคาร พระพุธ และพระเสาร์ สถิตราศีพิจิก

 บรรดาโหราจารย์กล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นเทพ พระองค์จึงทรงสถิตอยู่เหนือดวง ทรงบังคับบัญชาดวงได้ ดังนั้น ดวงพระราชสมภพจะมากำหนดพระราชกิจ พระราชจริยวัตรไม่ได้


ในวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 นั้น ดวงพระราชสมภพเป็นเครื่องสูงองค์หนึ่งที่ประกอบการราชพิธี ก่อนถึงวันประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก เจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญดวงพระบรมราชสมภพพร้อมด้วยพระสุพรรณบัฏและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีพระรัตนศาสดาราม อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
การจารึกดวงพระราชสมภพนั้นมีพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกันกับการจารึกพระสุพรรณบัฏ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล


พระราชพิธีนี้มีกำหนดการในวันที่ 21-22 เมษายน 2493 โดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (โสม ฉนฺน) แห่งวัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัต ทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล) เป็นพราหมณ์ในพิธี
พระยาโหราธิบดีจารึกดวงพระราชสมภพบนแผ่นทองคำ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤษดากร ศิลปิน แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และหลวงบรรเจิดอักษรการ (ทับสาตราภัย) หัวหน้ากองประกาศิตในหน้าที่อาลักษณ์ จารึกอักษรพระปรมาภิไธย
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ลงในพระสุพรรณบัฏแผ่นทองเนื้อ 8 กว้าง 17 ซม. ยาว 31.5 ซม. หนัก 192.500 กรัม
ที่ว่าทองเนื้อ 8 นี้ เป็นการกำหนดความบริสุทธิ์ของทองคำตามประกาศรัชกาลที่ 4 กำหนดคุณภาพของเนื้อ ตั้งแต่เนื้อ 4 ถึงเนื้อ 9 โดยตั้งพิกัดราคาตามเนื้อทอง เช่นทองเนื้อ 4 คือทองหนัก 1 บาท ราคา 4 บาท ทองเนื้อ 9 ก็คือทองหนัก 1 บาท ราคา 9 บาท ทองเนื้อ 9 เป็นทองคำบริสุทธิ์ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ทองชมพูนุช ทองธรรมชาติ หรือทองนพคุณเก้าน้ำ
ทองเนื้อ 9 เป็นทองที่เนื้ออ่อนมาก เอามาทำทองรูปพรรณหรือเครื่องใช้ไม่ได้ จำเป็นต้องเจือด้วยโลหะอื่นบ้างถึงจะแข็งพอใช้งานได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" และพระราชครูวามเทพมุนี รับพระบรมราชโองการด้วยภาษามคธว่า..

 


"โอมฺ เทวสฺส อิมฺ โองฺการภูตํ สูรสีหนาททํ สมฺปฏิจฺฉามิ" กราบบังคมทูลเป็นภาษาไทยว่า "ข้าพระพุทธเจ้า ขอรับพระราชโองการสุรสิงหนาท ประถมธรรมิกราชวาจา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ" ที่ผู้เขียนได้กล่าวบรรยายมาทั้งหมดนั้นก็คือ “ดวงพระราชสมภพ” และพระราชพิธีการจารึก”ดวงพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”ซึ่งทรงสถิตอยู่เหนือดวง ทรงบังคับบัญชาดวงเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงอุทิศพระราชหฤทัยและพระวรกายด้วยความเหน็ดเหนื่อย ฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายนานา ทรงงานเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรและความเจริญมั่งคงของบ้านเมืองตลอดมาเป็นเวลา 70 ปีค่ะ

 

 

 

ขอขอบคุณท่านผู้เป็นเจ้าของเครดิตภาพที่ผู้เขียนได้นำมาจาก (อินเตอร์เน็ต)เพื่อใช้ในการแสดงประกอบเนื้อหาสาระข้อมูลนี้ค่ะ..และขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลจาก: หนังสือต่วยตูน ปักษ์แรก ธ.ค. 50,วิพิกิเดีย,
บางกอกแบงค์เอสเอ็มอีดอทคอม,และข้อมูลเพิ่มเติม(บางส่วน)จาก :อินเตอร์เน็ตค่ะ
เรียบเรียงโดย:โชติกา พิรักษา และ ศศิภา ศรีจันทร์ ตันสิทธิ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

โชติกา พิรักษา

ติดตามข่าวอื่นๆ