ทรงเป็นกันเอง อ่อนน้อม...พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประทับบนพื้นดินใกล้ชิดชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์

ทรงเป็นกันเอง อ่อนน้อม...พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประทับบนพื้นดินใกล้ชิดชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์

Publish 2017-11-14 08:49:35

จากกรณี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นนั้น

  

ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาก่อนนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง พิธีทำขวัญข้าว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยมายาวนานแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม และความเคารพข้าว หรือ พระแม่โพสพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมากในการทำนาแต่ละครั้ง

 

โอกาสนี้ทรงร่วมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข ๑๕ ร่วมกับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรมีพื้นที่นาสำหรับเพาะปลูกข้าวรวมจำนวน ๑๒ ไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จจะได้นำผลผลิตไปใช้ตามพระประสงค์ต่อไป

 


สำหรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  หรือพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : เรารักพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน