สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ให้ราษฎร จ.มหาสารคาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ให้ราษฎร จ.มหาสารคาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

Publish 2018-01-16 17:54:54

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดมหาสารคาม ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง      วันนี้ เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตันและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

 


     จังหวัดมหาสารคาม จัดเป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นลอนลาดจากด้าน
ทิศเหนือและทิศตะวันตกในลักษณะลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้าน 
สำหรับอำเภอแกดำ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 88 หมู่บ้าน ประชากร 29,618 คน 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน