“ทรงตรวจผ้าไหมทุกผืน”......พระเมตตา พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในการอนุรักษ์ผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมสร้างอาชีพให้คนไทย

“ทรงตรวจผ้าไหมทุกผืน”......พระเมตตา พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในการอนุรักษ์ผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมสร้างอาชีพให้คนไทย

Publish 2018-02-22 09:51:56

เพจโบราณนานมาได้เผยแพร่ข้อมูล....สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในอดีตทรงตรวจตราผ้าไหมและงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ด้วยพระองค์เองทุกชิ้นผืนมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้จะมีพระอาการแพ้ฝุ่นที่สะสมอยู่ในผืนผ้า แต่ก็ทรงอดทนที่จะทรงงานเพื่อราษฎรของพระองค์ตลอดมา

 โครงการผ้ามัดหมี่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นั้นมีจุดแรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครพนม นาข้าวเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ครั้งนั้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัย พระองค์ได้ทอดพระเนตรฯ เห็นความงามของผ้าไหมมัดหมี่ที่ชาวบ้านนุ่งมานั่งรอรับเสด็จ และทรงมีพระราชปรารภในการให้ชาวบ้านได้ช่วยเหลือตัวเอง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระยะยาวผ่านการทอซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคุ้นเคยผ้าไหมยังช่วยให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงทราบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร กระทั่งทรงหาหนทางแก้ปัญหานานาประการให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้

 


จากพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของในด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยและศิลปหัตถกรรม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเป็นผู้ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันลำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ล้นพ้นหาที่สุดมิได้


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน