"หากตระหนักถึงความถูกต้อง ความสงบสุขความมั่นคงของชาติก็จะไปในทางที่ถูก"พระบรมโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงประทานแก่ผู้พิพากษา(คลิป)

Publish 2018-03-07 08:22:25

   เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 เพจพระราชวงศ์ ในเผยแพร่คลิปสั้นๆของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) ทรงประทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้พิากษาที่มารอรับเสด็จ โดยใจความสำคัญนั้นได้ทรงเน้นเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาในการใช้กฏหมายให้ถูกต้องบ้านเมืองถึงจะมีความสงบสุข ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่ผู้พิพากษาพึงมี