พระจริยวัตรงดงามเกินบรรยาย !!เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงคม อาจารย์  ขณะทรงศึกษาปริญญาเอก ที่ ม.ศิลปากร (มีภาพ)

พระจริยวัตรงดงามเกินบรรยาย !!เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงคม อาจารย์ ขณะทรงศึกษาปริญญาเอก ที่ ม.ศิลปากร (มีภาพ)

Publish 2018-03-16 13:46:39

ในเพจเฟสบุค  สารวัตร เถื่อน โพสต์ภาพ พระจริยวัตรที่งดงามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ทรงคม(ไหว้)อาจารย์  แม้อาจารย์จะเป็นแค่สามัญชน

 
14 มี.ค. 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เสด็จฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัด
นครปฐม   เพื่อเตรียมการปฎิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์  และ ศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆ
ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  เพื่อที่จะใช้จัดการแสดงในนิทรรศการศิลปกรรม  “หลากหลายชีวิต”
ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งแรกของ”ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ “


 

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูลจากเพจ  สารวัตรเถื่อนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน