ทรงพระเมตตา!!!พระเจ้าหลานเธอสิริภาจุฑาภรณ์ ตามโครงการโรคพิษสุนัขบ้าของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ คาด3ปีเห็นผล

ทรงพระเมตตา!!!พระเจ้าหลานเธอสิริภาจุฑาภรณ์ ตามโครงการโรคพิษสุนัขบ้าของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ คาด3ปีเห็นผล

Publish 2018-04-21 11:30:29

ในอินสตราแกรม thairoyalfamily โพสต์ว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปทรงติดตามการดำเนินงานในโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ณ.ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัด อุดรธานี โอกาสนี้ทรงพระกรุณาประทานอาหารสำหรับสุนัขพร้อมทั้งทรงเยี่ยมและประทานอาหารสุนัขแก่สุนัขจรจัดด้วย

สำหรับโครงการ”สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดตั้งขึ้นตามพระปณิธานของพระองค์ที่ต้องการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากราชอาณาจักรไทยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยมีพระดำรัสความตอนหนึ่งไว้ว่า
“คาดหวังว่าเมืองไทยจะเป็นผู้นำได้ เขา(องค์การอนามัยโลก)เชื่อในศักยภาพของประเทศไทย เราก็เก็บความภูมิใจไว้ในใจและก็ต้องทำให้เขาเหมือนประเทศอื่นๆอย่างไรก็จะทำเมืองไทยให้ปลอดก่อน เมืองไทยนี้มีประเทศที่ติดกัน อย่างพม่ามีสุนัขบ้าเต็มไปหมด ลาว,เขมร,เวียดนาม,มาเลเซีย เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทำให้เมืองไทยปลอดพิษก่อน ต้องมีการช่วยกัน ไม่เกิน3ปี น่าจะเห็นผล”  ขณะนี้โครงการได้จัดสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบทั้ง5แห่ง ได้แก่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด นครราชสีมา,เชียงใหม่,อุดรธานี,อุทัยธานี นอกจากนี้ยังทรงจัดสร้าง โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เพื่อการวิจัยรวมไปถึงรองรับสัตว์ที่ต้องเข้ารับการรักษา-ผ่าตัดที่มีคุณภาพ มาตราฐานระดับสากล และยังมีบริการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)เปิดบริการทุกวันอีกด้วย

 
ขอบคุณ: ภาพ และ ข้อมูล 
จากอินสตราแกรม
thairoyalfamily


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน