34พรรษาอทิตยาทรกิติคุณ... พระองค์เจ้าผู้อ่อนน้อมเป็นกันเองประชาชน ภาพพระจริยวัตรที่คนไทยสุดปลาบปลื้มก้มกราบแทบพระบาททูลกระหม่อมป้าพระเทพฯ

34พรรษาอทิตยาทรกิติคุณ... พระองค์เจ้าผู้อ่อนน้อมเป็นกันเองประชาชน ภาพพระจริยวัตรที่คนไทยสุดปลาบปลื้มก้มกราบแทบพระบาททูลกระหม่อมป้าพระเทพฯ

Publish 2018-05-05 12:39:58

จากกรณีเนื่องจากวันนี้(5พ.ค.)เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 


 

 

      สำหรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด ทรงมีพระกรณียกิจ ที่สำคัญ และทรงเป็นกันเองกับประชาชนอย่างมาก เห็นได้จากการเสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นนั้น

 

 

โอกาสนี้ทรงร่วมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข ๑๕ ร่วมกับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรมีพื้นที่นาสำหรับเพาะปลูกข้าวรวมจำนวน ๑๒ ไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จจะได้นำผลผลิตไปใช้ตามพระประสงค์ต่อไป

 

 

       นอกจากนี้พสกนิกรชาวไทยยังได้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาด้วย

 

 

       ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประทานถวาย เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติคุณที่ทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตร และด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงสนพระทัยอย่างยิ่งในด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน