สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แจงเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป้องกันทุจริต เปิดภาคสังคมมีส่วนรวม

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แจงเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป้องกันทุจริต เปิดภาคสังคมมีส่วนรวม

Publish 2018-06-16 17:27:25


จากกรณีที่วันนี้( 16 มิถุนายน) มีการเปิดเผยว่า ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้ออกเอกสารเผยแพร่ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



 

 

 

       ทั้งนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สินส่วนพระองค์ และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) ตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมาย

 

 



 

 

       อย่างไรก็ตามสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยกสถานะขึ้นเป็นนิติบุคคลเมื่อปีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 มีหน้าที่ดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่กำหนดให้แยกต่างหากจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งดูแลโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง

 

 

 

 

 




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว