ภาพสุดแสนประทับใจ!!! สมเด็จพระเทพ ก้มพระองค์กราบ สมเด็จพระสังฆราช  ทำซาบซึ้งน้ำตาซึม

ภาพสุดแสนประทับใจ!!! สมเด็จพระเทพ ก้มพระองค์กราบ สมเด็จพระสังฆราช ทำซาบซึ้งน้ำตาซึม

Publish 2018-11-13 10:20:20


ในเพจ “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช”โพสต์ภาพอันแสนประทับใจ ที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก้มพระองค์ลงกราบสมเด็จพระสังฆราช

 "วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ ในการถวายน้ำสรงศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์"

  

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน