พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงเยี่ยมประชาชนจิตอาสา พร้อมทรงประกอบอาหารเมนู ผัดไทกุ้งสด

"พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เสด็จทรงเยี่ยมประชาชนจิตอาสา พร้อมทรงประกอบอาหารเมนู "ผัดไทกุ้งสด"

Publish 2019-01-05 13:40:20


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 10.05 น. ที่ผ่านมา "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เสด็จไปยังท่าเรือนครสวรรค์ เพื่อประทับเรือยนต์ที่นั่งเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณท่าเรือทำเนียบรัฐบาล คลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ได้ประทานขนมและน้ำดื่ม และประทานกำลังใจแก่ประชาชนจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

 

 

โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ พัฒนาพื้นที่คูคลองสาธารณะ ตลอดจนชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเรือยนต์ที่นั่ง ถึงยังท่าเรือเทวราชกุญชร ได้ประทานข้าวกล่อง แก่ประชาชนจิตอาสาฯ ทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาสีขอบถนน รั้ว เส้นจราจร กวาดถนน และเก็บเศษขยะ

 

 

 ในการนี้ ทอดพระเนตรปลาชนิดต่าง ๆ ด้วยความสนพระทัย อาทิ ปลาบู่ ปลากราย ปลาดุก ปลาหมอ ปลาดุกเผือก และปลาช่อน  โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และทรงให้อาหารปลา บริเวณท่าเรือเทเวศร์

 

 จากนั้น ประทับเรือยนต์ที่นั่ง ชมทัศนียภาพบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ สะพานพระราม 8 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พระบรมมหาราชวัง และพระปรางค์วัดอรุณฯ  ระหว่างเรือยนต์ที่นั่งเคลื่อนผ่าน มีประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันเก็บผักตบชวาและขยะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสะอาดมากขึ้น

 

 

 

เวลา 11.35 น. เสด็จถึงยังท่าราชวรดิฐ แล้วประทับรถไฟฟ้าที่นั่ง ไปยังราชนาวีสโมสร  ในการนี้ ทรงประกอบอาหารเมนูผัดไทยกุ้งสด ประทานแก่ข้าราชการ และจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งในวันนี้ จิตอาสาฯ ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กวาดใบไม้ และเก็บเศษขยะ โดยรอบราชนาวีสโมสร โดยโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ สร้างความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรภัทร รวดเร็ว

;