พระเทพฯเสด็จพะเยา ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์เฝ้าฯ สุดปลาบปลื้มพระราชทานรถให้โรงเรียนใช้โดยสาร

พระเทพฯเสด็จพะเยา ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์เฝ้าฯ สุดปลาบปลื้มพระราชทานรถให้โรงเรียนใช้โดยสาร

Publish 2019-02-12 07:56:14


จากกรณีที่เฟซบุ๊ก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพะเยา โดยระบุว่า วันที่ 11 ก.พ.62 เวลาประมาณ 09.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

จากนั้น เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ระดับชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

เสด็จฯ เข้าพลับพลาพิธี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตรการประชุมวิชาการ ระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40

 

พลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดงาน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เบิกนายสุเทพ ขิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กราบบังคมทูลเบิกตัวบุคคลต่างๆ เข้ารับพระราชทานเกียรตืบัตรโล่ ของที่ระลึก ผู้บริหารสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดีเด่น ศิษย์เก่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ดีเด่น และผู้แทนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 25 ราย ผู้ทำคุณประโยชน์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

 

  

ทหาร

 

ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 130 ราย

 

ต่อจากนั้น ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม วิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40

 

ต้อนรับ

 

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก อกท. มีโอกาสฝึกฝนทักษะวิชาชีพให้เกิดความชำนาญ เพื่อเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ , เพื่อแสดงตัวอย่างทักษะวิชาชีพต่าง ๆ จากผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น , เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เคยได้รับรางวัล และเป็นแบบอย่างในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาค และ เพื่อฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ให้มีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิชาชีพเกษตร

 

ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รับฟังการถวายรายงานผลงานทางวิชาการ

 

ข้าราชการฃ

 

ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรถโดยสาร 40 ที่นั่ง เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

 

ต่อจากนั้น ทรงปลูกต้นสารภีจำนวน 1 ต้น ทรงเปิดอาคารศูนย์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอ่างเก็บน้ำ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกรมพัฒนาที่ดิน

 

ได้เวลาอันสมควร เสด็จฯ กลับโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนจะเสด็จฯ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จกลับ

 

ข้าราชการ 1

 

เจ้าหน้าที่นายทหาร

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯองค์ปธ.ประชุมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทาน​พร วันตรุษจีน​ ปีกุน​ 2562​

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน